Integraal huisvestingsplan onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft een toekomstplan vastgesteld voor de huisvesting van het onderwijs in Nieuwegein. Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) geeft inzicht in de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte van alle scholen in Nieuwegein. Een belangrijk onderdeel van het IHPO is om met extra investeringen de schoolgebouwen beter geschikt te maken voor de huidige eisen van onderwijs. De gemeente heeft wettelijk de zorg voor de onderwijshuisvesting.

Bij het basisonderwijs is hiervoor een goede spreiding van de vestigingen nodig. Beperking van het aantal locaties is voorwaarde voor de kwaliteitsimpuls. Door individuele belangen van schoolbesturen is hierover nu geen overeenstemming bereikt. Met hen is afgesproken om op termijn nogmaals de standpunten af te tasten. De benodigde uitbreidingen worden wel gerealiseerd. Met het voortgezet onderwijs is wel overeenstemming bereikt. Dit betekent dat er bij drie locaties ingrijpend zal worden gerenoveerd, te weten het Cals College en de vestigingen Harmonielaan en Albatros van het Anna van Rijn College. Bij deze laatste twee locaties is tevens flinke uitbreiding nodig vanwege een verwachtte stijging van het aantal leerlingen.

Met deze hele operatie is een investering van circa € 18.500.000 gemoeid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren