Instapwoningen in Nieuwegein

De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties hebben onlangs afspraken gemaakt die moeten leiden tot vierhonderd nieuwe betaalbare huurwoningen in Nieuwegein. Zeventig procent van die nieuwe huurwoningen moeten betaalbaar zijn voor de laagste inkomens. De woningcorporaties spannen zich ook in om extra nieuwbouw te realiseren voor urgent woningzoekenden. Daarbij gaat het om zogeheten instapwoningen. Dat zijn woningen die tijdelijk of permanent beschikbaar zijn en die niet altijd hetzelfde comfort bieden als een normale huurwoning. Denk bijvoorbeeld aan minder kamers, gezamenlijke voorzieningen of minder of geen buitenruimte. Deze moeten echter wel snel beschikbaar zijn wanneer iemand met spoed op zoek is naar woonruimte. Er wordt gedacht aan honderd van dit soort woningen per jaar, gedurende de komende drie jaar.

Wethouder Hans Adriani: ‘Mensen die snel woonruimte nodig hebben, kunnen een verzoek indienen om als urgent te worden aangemerkt. Echter, niet iedereen die met spoed op zoek is naar een woning komt hiervoor in aanmerking. Maar dankzij de instapwoningen kunnen we die mensen wellicht toch eerder en beter helpen. Je kunt dan denken aan mensen die in scheiding liggen en waarbij een van twee acuut woonruimte nodig heeft. Ook mensen met een verblijfsvergunning, die door Nieuwegein moeten worden opgenomen, hebben woonruimte nodig. De instapwoningen moeten er toe leiden dat de wachtlijst van woningzoekenden niet verder oploopt.’

Op vier plekken in Nieuwegein wordt onderzocht of de bouw van instapwoningen haalbaar is. Wethouder Hans Adriani: ‘Op parkeerterrein P15 bij het ziekenhuis kunnen eventueel container- of prefab-woningen worden gerealiseerd, in kantoren op de Weverstede en Luifelstede kunnen tijdelijke wooneenheden komen en ook het voormalige gemeentehuis aan de Martinbaan is mogelijk geschikt. De haalbaarheid daarvan gaan we de komende tijd onderzoeken. Daarna willen we snel nieuwe woonruimte creëren. We houden daarbij de komende jaren voortdurend in de gaten of we daarbij nog op koers liggen en of de wachtlijsten inderdaad niet oplopen.’

De wachttijden voor een sociale huurwoning in Nieuwegein en de regio Utrecht bedragen momenteel circa acht jaar. De vraag naar huurwoningen stijgt nog steeds en helaas blijft het aanbod te ver achter. Nieuwegein pakt dit aan. Het realiseren van instapwoningen is één van de activiteiten die er op gericht is om voor een grote groep mensen met een urgente woningvraag snel te komen tot extra woningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk