Installatie Alma Feenstra als gemeenteraadslid GroenLinks Nieuwegein

Met de installatie van Alma Feenstra als raadslid is de fractie van GroenLinks weer compleet. Deze plek was vrijgekomen omdat Marieke Schouten namens GroenLinks wethouder is geworden. Alma gaf in haar eerste bijdrage aan dat ze zal blijven zoeken naar het optimale midden tussen een duurzame aarde en een leefbare wereld. Daarom stemde Alma namens GroenLinks voor de HN-locatie omdat dit plan binnen het al eerder vastgestelde beleid valt om op deze plek te bouwen en zo te voorzien in de woningnood in Nieuwegein. Het huidige bouwplan wordt zelfs groener en minder bebouwd dan oorspronkelijk uitgedacht. Wel heeft GroenLinks aangedrongen op een echt groen dak van de parkeerdek met bomen. Ook heeft GroenLinks haar zorgen geuit over de overlast tijdens de bouw. Ze heeft de wethouder opgedragen daar met een goed plan voor te komen en zal dat kritisch volgen.

Alma Veenstra links word beëdigd

De WSW-medewerker in de toekomst
Donderdagavond heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe inrichting van begeleiding van WSW-medewerkers. GroenLinks heeft alle mensen die meegewerkt en mee-gedacht hebben met dit plan gecomplimenteerd. Het was niet hun en onze keus om de WSW-begeleiding zo ingrijpend te wijzigen. Toch is iedereen erin geslaagd om met een toekomstbestending plan te komen waar alle betrokken partijen mee kunnen instemmen. GroenLinks heeft daarbij wel twee zorgpunten aan de orde gesteld:

De wet verandert, beschut werk blijft
GroenLinks heeft de afgelopen jaren geijverd voor het behoud van de locatie IJsselstein voor mensen die gebaat zijn bij een veilige, beschutte werkplek. In het donderdag 28 juni aangenomen voorstel over de inrichting toekomstige WSW en met een duidelijke toezegging van de wethouder, is GroenLinks er voldoende van overtuigd dat ook in de toekomst de locatie in IJsselstein beschikbaar blijft.

Laat de WSW niet aan efficiency ten onder gaan
GroenLinks heeft het College gevraagd zich aan te sluiten bij de oproep van gemeenten om de zogenaamde ‘efficiëncy-korting’ van € 3.000,- per WSW-werknemer ongedaan te maken. ‘We willen immers dat er goede mogelijkheden blijven voor begeleid en beschut werk. De motie die GroenLinks met steun van de SP en PvdA heeft ingediend is met 20 stemmen voor aangenomen.’

De komende jaren zal GroenLinks met veel belangstelling volgen of mensen die baat hebben bij extra begeleiding bij vinden en behoud van werk en/of bij een beschutte werkplek in de nieuwe organisatie goed tot hun recht komen. Mocht u informatie hebben die van belang is dan hoort GroenLinks Nieuwegein dat graag.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren