Inspraaktermijn Parkeren en Vervoer verlengd

De informatie- en inspraakavonden over het thema verkeer, vervoer en parkeren in de Binnenstad zijn druk bezocht. Op sommige avonden waren er meer dan 200 bezoekers. Door de grote belangstelling is het mogelijk dat niet iedereen is toegekomen aan het stellen van vragen of en het geven van meningen. De gemeente Nieuwegein vindt het wel belangrijk dat iedereen hiervoor de gelegenheid krijgt. Vandaar dat besloten is de inspraaktermijn te verlengen met 2 weken tot 10 mei a.s.

Waarover wel en waarover geen inspraak

Zoals ook op de informatieavond is aangegeven, is inspraak mogelijk op de vraag waar, wanneer en hoe de parkeerregulering vorm moet krijgen. Het feit dat Nieuwegein te maken gaat krijgen met betaald parkeren in de binnenstad en met parkeerregulering in de omringende wijken, is geen onderwerp van inspraak meer. Deze uitgangspunten zijn immers al door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit betekent dat inwoners van Nieuwegein tot 10 mei 2003 schriftelijk kunnen reageren op het plan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren