Inspraak Voorontwerp moet opnieuw

Tussen 2 februari en 2 maart 2005 is inspraak geweest op het Voorontwerp (VO) bestemmingsplan Binnenstad. Tijdens de inspraak bleek dat er schaalonnauwkeurigheden zitten in de maquette die is gebruikt voor de bezonningsstudie. De bezonningsstudie wordt op dit moment opnieuw gedaan. Om zorgvuldig te zijn in de procedure en om iedereen de gelegenheid te geven te reageren op nieuwe gegevens, heeft het college besloten de inspraak en de artikel 10 procedure (waarin instanties zoals omliggende gemeenten, provincie, ministeries, Rijkswaterstaat en waterschappen reageren) op het VO bestemmingsplan Binnenstad opnieuw te doen. Inspraakreacties die tussen 2 februari en 2 maart zijn ingediend blijven geldig en hoeven niet opnieuw ingebracht te worden. Wanneer de nieuwe inspraakperiode ingaat, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.Het opnieuw doen van de inspraak betekent ongeveer twee maanden vertraging. De vertraging kan worden opgevangen in de huidige planning. Op dit moment doet de gemeente aan de hand van exacte computermodellen de bezonningsstudie opnieuw. Daarnaast maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om een aantal onvolkomenheden in het planrapport die naar voren zijn gekomen in de inspraakperiode te verbeteren.Zodra de wijzigingen op het VO Bestemmingsplan Binnenstad door het college zijn vrijgegeven voor inspraak, volgt de openbare bekendmaking en vier weken inspraak met een inspraakavond. Belanghebbenden hoeven dan in principe alleen te reageren op de aanpassingen op het VO Bestemmingsplan Binnenstad. Maar nieuwe reacties zijn ook mogelijk omdat de inspraakperiode in feite wordt verlengd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk