Katern

College presenteert aanpak voor participatie aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft het Nieuwegeinse participatiebeleid, ook wel de nota Samen met de stad, vernieuwd. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente aan een duurzame, veilige en gezonde stad. De gemeente betrekt de stad bij allerlei plannen en ontwikkelingen. Ook kloppen inwoners, ondernemers of organisaties zelf aan met een idee voor hun wijk, organisatie of bedrijf. Deze samenwerking tussen gemeente en stad noemen we participatie. Het is de manier waarop de gemeente in de stad gezamenlijk maatschappelijke opgaven wil oppakken.

Het geactualiseerde beleid wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 25 november.

Samen met de stad
De gemeente ontwikkelt veel plannen voor en met de stad. De afgelopen jaren nodigde de gemeente inwoners uit voor allerlei gesprekken. Over de ontwikkeling van City, het woonbeleid, de Routekaart Energieneutraal 2040, wijkontwikkelingsprogramma Betere Buurten, de Omgevingsvisie, en nog veel meer. Op hieruit geleerde lessen en inzichten wil de gemeente voortbouwen, en dit verder laten groeien. Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad om te horen wat er goed gaat én wat er nog beter kan. De opbrengst van deze gesprekken én eerdere evaluaties van participatietrajecten zijn vertaald naar uitgangspunten in het vernieuwde Nieuwegeinse participatiebeleid.

Heldere verwachtingen
In de nota heeft het college uitgangspunten benoemd, zoals het van tevoren goed afspreken wat de ruimte is voor participatie en wie welke verantwoordelijkheid heeft in het proces. Het college stelt voor aan de hand van deze uitgangspunten de participatie in de praktijk verder vorm te geven.

Burgemeester Frans Backhuijs, verantwoordelijke voor het participatiebeleid, is blij met het resultaat en het proces met inwoners, organisaties en gemeenteraad. “Ons vertrekpunt als gemeente is het maken van afgewogen keuzes op basis van alle belangen die spelen rond een maatschappelijk vraagstuk. We zorgen er daarom voor dat alle meningen en belangen gehoord zijn en meegewogen worden bij de besluitvorming. En leggen vervolgens goed uit welke besluiten er zijn genomen en wat de afweging daarbij was. Zo willen we het vertrouwen in het publieke besluitvormingsproces vergroten door voorspelbaar te zijn in de wijze waarop we het samenspel tussen gemeente en de stad vormgeven. De uitgangspunten in de nota zijn daarvoor een goede basis, maar onze focus is de uitvoering in de praktijk na vaststelling van de nota.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren