Informatieavonden over locaties vier windmolens polder Rijnenburg en Reijerscop

Op 19 april jl. heeft Rijne Energie een grondcontract afgesloten voor een vierde windturbine in de polder Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. ‘Hiermee wordt het energielandschap uitgebreid en zal er op termijn significant meer duurzame elektriciteit worden opgewekt’ aldus Rijne Energie, de energiecoöperatie, die schone energie wil opwekken in de polders Rijnenburg en Reijerscop. De opstelling met vier windmolens en acht hectare zonnevelden wordt momenteel verder onderzocht in het MER onderzoek. Als alles meezit dan zal de bouw beginnen medio 2026. Maar er zijn nog veel onzekerheden.

In mei worden twee inloopavonden georganiseerd om iedereen te informeren over de laatste ontwikkelingen van het energielandschap. Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 11 mei in De Meern en woensdag 12 mei in Nieuwegein.

Tijdens de inloopavonden, die van 19.30 uur tot 21.30 uur plaatsvinden, kunt u vragen stellen over waar de vier beoogde windmolens en zonneweiden komen, wat de uitkomsten van de milieuonderzoeken tot nu toe zijn en wat dit voor u betekent. Op donderdag 19 mei zal een digitale informatie-sessie worden georganiseerd. Aanmelden kan hier.

Nu meer dan ooit
Geopolitiek, energieprijzen, de roep om zelf de regie te nemen over onze eigen energie is in de afgelopen maanden groter geworden dan ooit. Het beheerst de media en mensen voelen het in hun portemonnee. ‘De kansen om duurzame energie te realiseren in Utrecht zijn beperkt, de kansen in de polders Rijnenburg en Reijerscop mogen we niet laten liggen. De toekomst van ons klimaat hangt af van een razendsnelle verandering van onze energievoorziening’ aldus Rijne Energie.

Onzekerheden
Dat groene energie nodig is staat buiten kijf, maar protest is er degelijk vanwege de komst van de windmolens die 270 meter hoog kunnen worden. Omwonenden vrezen voor overlast en daarmee ook waardedaling van hun huizen. De vierde windmolen, die nu in het kaartje ingetekend staat, staat tegenover de wijk Galecop. De meeste bewoners hier zijn tegen de komst van de windmolens in hun achtertuin.

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): ‘Er is geen enkel draagvlak voor de windturbines: niet onder omwonenden niet onder grondeigenaren en niet onder deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar geluidshinder van het hoorbare geluid van de windturbines dat bij ongunstige wind over meer dan een kilometer afstand is te horen. Woningbouw in Rijnenburg valt prima te combineren met een zonnepark en ander vormen van duurzame energie, waarmee Utrecht ruimschoots kan voldoen aan de bijdragen van duurzame energie zoals gevraagd in het klimaatakkoord.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk