Informatieavond over Participatiewet en stervensbegeleiding

In Bibliotheek de tweede verdieping vindt op dinsdag 10 februari om 20.00 uur een informatiebijeenkomst plaats waarin de Participatiewet en stervensbegeleiding centraal staan. Op wie kan iemand in de laatste fase van het leven een beroep doen en wat heeft de Participatiewet daarmee te maken? De bijeenkomst is gratis. Medewerkers van de Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie Proxima Hospice &Thuis organiseren deze bijeenkomst met medewerking van professionals van het Antonius Ziekenhuis en Vitras. Aanmelden: info@detweedeverdieping.nu.

De bijeenkomst is interessant voor iedereen die in de (nabije) toekomst te maken kan krijgen met praktische vragen over de laatste levensfase/ dood. Met het in werking treden van de Participatiewet wordt nog meer dan voorheen een beroep gedaan op familieleden en anderen rondom degene die stervende is. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk op dit gebied komen meer te weten over werken/waken bij stervenden Thuis of in de Hospice. Iets wat Proxima al 35 jaar doet.

Onderwerpen als euthanasie en palliatieve sedatie komen zeker aan de orde alsook het belang van het opleiden van vrijwilligers voor zowel het werk in de Hospice als Thuis bij de mensen zelf. Tijdens de informatiebijeenkomst in de bibliotheek liggen boeken en andere materialen ter inzage.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk