Huurdersraad Portaal Regio Utrecht zoekt enthousiaste vrijwilligers

‘Wij behartigen de belangen van alle huurders van Portaal in de regio Utrecht. Wij overleggen met Portaal maar ook met de gemeente Utrecht, Bunnik. Stichtse Vecht en Nieuwegein. Wij bepalen zo mede het volkshuisvestingsbeleid en dat is enorm interessant’, zegt Jelle Kuiper (72) van de Huurdersraad. De Huurdersraad zoekt nieuwe leden.

Huurdersorganisaties zijn een wettelijk orgaan en behartigen de belangen van huurders. Een corporatie moet voor verschillende zaken advies vragen aan de Huurdersraad. De taak van woningcorporaties is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Elk jaar maakt Portaal afspraken met de gemeentes, dit heet prestatieafspraken. De Huurdersraad is nauw bij deze afspraken betrokken.

Scherp houden
‘Elke organisatie heeft na verloop van tijd de neiging om naar binnen te keren en soms te ontsporen. De parlementaire enquête woningcorporaties in 2014 toonde aan dat dit ook bij een woningcorporatie gebeurde. Mensen werken hard en hebben prachtige ideeën. Voor elke organisatie is het goed om die ideeën voor te leggen aan je klanten. Bij een zorginstelling is dat de cliëntenraad, bij een school of universiteit de ouderraad of studentenraad en bij een woningcorporatie is dat de Huurdersraad. Je moet voorkomen dat een organisatie te veel intern gericht is. Wij moeten een organisatie scherp houden voor het doel waarvoor hij is opgericht.’

Midden in de maatschappij
Jelle: ‘We zijn een leuk team, twaalf mannen en vrouwen. We zijn echt een collectief; niemand speelt de baas. De meesten van ons zijn gepensioneerd en dus van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat is leuk maar vind ik gelijk het lastigste. Heel graag zouden we wat jongere mensen van bijvoorbeeld 40-50 jaar erbij willen hebben. Maar ik realiseer me ook dat deze vrijwilligersfunctie erg veel tijd vraagt. Die tijd hebben mensen van deze leeftijd vaak niet omdat zij werken, een gezin hebben en soms ook nog mantelzorgen voor hun ouders.’

Per week ben je minimaal zo’n 4 uur kwijt. ‘Maar’ zegt Jelle, ‘hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer je ervoor terug krijgt. Je mag ook cursussen volgen. Ik deed de cursus inleiding huurrecht en huurbeleid. Ik ben steeds meer gaan begrijpen. Mijn perspectief wordt steeds breder en daarom is het werk ook steeds leuker voor mij. Ik werkte bij Fokker en NedTrain. Na mijn pensionering wilde ik geestelijk actief blijven en midden in de maatschappij blijven staan. Nou, dat is goed gelukt. Als ik het nieuws kijk of de krant lees en het gaat over de woningnood, bekijk ik dat toch net even anders. Ik begrijp waar het om gaat, ik ken de problemen. Ik kan meepraten.’

Relevante onderwerpen
Het wonen is een mensenrecht. De huurders van sociale woningen zijn de categorie mensen met de laagste inkomens en wonen in de goedkoopste woningen. Zij krijgen te maken met mensen uit de bijzondere doelgroepen zoals statushouders en mensen die eerst in een GGZ instelling woonden of uit de daklozenopvang komen. Jelle: ‘Deze onderwerpen hebben aandacht nodig, ook van de Huurdersraad. Het is belangrijk dat huurders participeren. Als jij maatschappelijke interesse hebt, kan je deze groep huurders mooi steunen. Ik geef toe dat de materie best wel taaie kost is, maar naarmate je erin groeit wordt het herkenbaarder. Je hebt te maken met de corporatie, de gemeente en wet en regelgeving. Je moet wel enigszins geschoold zijn om dit werk te kunnen doen en je moet niet voor de snelle successen willen gaan. Je bent in ieder geval wel met iets heel relevants bezig!’

Geen bewonerscommissie
De Huurdersraad is wat anders dan een bewonerscommissie. De Huurdersraad denkt vooral mee op beleidsniveau. Bewonerscommissies of wijkcommissies zijn er voor een complex of wijk en vooral actief op uitvoeringsniveau. Jelle: ‘Actievoeren voor een speeltuin of een bankje is niet iets wat wij doen. Wij denken mee over het ondernemingsplan van Portaal, waarin de onderneming de laatste keer bijvoorbeeld omschrijft hoe ze wil bijdragen aan “goed samenleven”. En over de jaarlijkse huuraanpassing en het huurbeleid bij mutaties. Dat laatste is de huurprijs die een woning krijgt als de woning opnieuw aan iemand wordt verhuurd. We spreken dan namens de huurders. Je zou het misschien niet verwachten maar het belang van de huurders is niet echt anders dan het belang van Portaal. Dit ligt vrij dicht bij elkaar. En dat maakt het soms ook best lastig.’

Snuffelstage
De Huurdersraad heeft verschillende werkgroepen. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep prestatieafspraken, dat betekent dat je praat met de gemeentes, Portaal en de huurdersorganisaties van andere corporaties over wat we het komend jaar willen bereiken. Of de werkgroep Communicatie, die zorgt voor het houden van contact met de achterban, de huurder dus. Jelle: ‘Je kunt eerst een maand of 2-3 meelopen, een soort snuffelstage zeg maar, om te kijken of dit werk je bevalt. Mensen met een juridische of technische achtergrond kunnen we heel goed gebruiken. Ook zou een nieuw lid die deelneemt aan de werkgroep communicatie heel welkom zijn. We hebben dringend een update van de website nodig bijvoorbeeld.’

Jelle benadrukt wel dat ze iemand zoeken die langer wil blijven bij de Huurdersraad. ‘Je hebt toch enige tijd nodig om de materie eigen te maken. Het eerste jaar is echt een leerjaar, pas het tweede en derde jaar heb je het gevoel dat je het in je vingers krijgt. Dan gaat er echt een wereld voor je open.’

Heb je interesse om bij de Huurdersraad te komen en ben je huurder van Portaal, neem dan contact op met: info@huurdersraadportaalregioutrecht.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk