Hoogheemraadschap onderzoekt Merwedekanaal op vissen om waterkwaliteit te meten

Welke vissen leven er in het Merwedekanaal in Nieuwegein en Utrecht? Dat is vandaag onderzocht door de medewerkers van ATKB. Vanochtend vingen ze onder meer een baars, zwartbekgrondel en een marmergrondel.

Jaarlijks worden bijna 200 locaties onderzocht in Nederland op water- en oeverplanten. Ook wordt 1 keer per 3 jaar op ruim 60 locaties gemeten op macrofauna (waterbeestjes). Vis en fytoplankton (algen) worden 1 keer per 6 jaar gemeten op 120 locaties (vis) en 25 locaties (fytoplankton).

Het onderzoek vind regelmatig plaats om te zien hoe de visstand is zin de wateren die het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in beheer hebben. Want daaraan kun je dan weer zien hoe het gaat met de waterkwaliteit in onze provincie.

ATKB is al jaren een begrip in de wereld van advies en onderzoek voor natuur en leefomgeving met speerpunten in Bodem- en Waterbodemonderzoek, Aquatische en Terrestrische Ecologie en Geofysisch onderzoek.

Voor het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) maakt het waterschap gebruik van verschillende meetnetten, ieder met een specifiek doel. De uitkomst van het onderzoek zal later bekend gemaakt worden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk