Hoe dan ook: Die grote ‘thermoskan’ komt in de wijk Zuilenstein

Donderdagmiddag 25 februari jl. hebben omwonenden van het Warmte Overdracht Station (WOS) in de wijk Zuilenstein ruim 240 handtekeningen overhandigd tegen de komst van de immens hoge ‘thermoskan’ in hun achtertuin. De bewoners, verenigd in de actiegroep Buffer Uit Zicht (BUZ), zijn tegen de bouw van het opzichtige object van 18 meter hoog dat moet gaan fungeren als warmtebuffer. Deze buffer is nodig voor de gebruikers van de stadsverwarming in Nieuwegein.

Nieuwegein wil van het gas af en dat betekent dat meer bewoners gebruik gaan maken van de Stadsverwarming, dus is er meer warm water nodig op piekmomenten en dat moet opgevangen worden door zogenaamde buffers. Zo een buffer komt, als het aan het college van B&W en Eneco ligt, binnenkort bij het WOS aan de Symfonielaan.

De verantwoordelijke wethouders Hans Adriani (PvdA) en Marieke Schouten (GroenLinks) namen de handtekeningen in ontvangst op het Stadshuis, maar deden geen enkele toezegging. Wel begrepen ze de bewoners. Het verplaatsen van de buffer naar een andere plek, 100 meter verderop, is niet aan de orde. De kosten hiervoor zijn veel te hoog en Eneco heeft al gedreigd om dan geen buffer te bouwen, zodat de ambitie van de gemeente, om in 2040 Energie Neutraal te zijn, in gevaar komt.

Foto RTV Utrecht: Wethouder Marieke Schouten neemt de handtekeningen in ontvangst

De heer Wennekes van BUZ: ‘Er is geen enkele beweging in de onbegrijpelijke starre houding van de gemeente Nieuwegein ten aanzien van de locatie van de warmtebuffer. Wethouder Schouten blijft maar roepen dat het te duur is terwijl de gemeente de kosten niet betaald, dat doet Eneco. Waar zit de verborgen agenda?’

Op aanvraag van Ieders Belang, en met steun van een aantal andere politieke raadspartijen, kregen de  raadsleden woensdag 24 februari jl. wel extra informatie over het project tijdens een ingelaste informatieavond. Twee experts van het kennisinstituut KWR bespraken daar de gevaren en alternatieven voor een warmtebuffer in Nieuwegein. De conclusies waren zoals verwacht: er zijn geen reële alternatieven en de risico’s voor lekkage zijn nihil. De twee argumenten die door de bewoners werden aangevoerd.

Wennekes: ‘KWR stelt zeer teleur door gewoon de presentatie van Eneco nog een dunnetjes over te doen, maar niet met een haalbaar en betaalbaar alternatief te komen voor de locatie van de buffer. Wel krijgt de gemeente een tik op de vingers ten aanzien van het informeren en betrekken van de bewoners van dit project. Van 1000 verspreide brochures is het onduidelijk waar ze zijn bezorgd, maar niet in de wijk waar ze voor bedoeld waren!’

Het college en Eneco zien geen andere mogelijkheid als locatie voor de bouw van een buffer, dan naast het WOS aan de Symfonielaan. Ook niet zoals aangedragen door de wijkbewoners: 100 meter verderop in Blokhoeve. Deze extra kosten van 2,6 miljoen euro, wat wordt betwijfeld door de TU in Delft, zal niet door Eneco worden geïnvesteerd.

‘In het huidige ontwerp wordt de buffer geladen en ontladen via de WOS en dus ook via de pompen die daar staan. De oplossing van T.U. Delft om dit ontwerp te handhaven maar alleen de pijpen te verlengen die voor het laden en ontladen zorgen, kun je de buffer dus WEL op 100 a 200 meter plaatsen. (gemiste kans van KWR)’ aldus Wennekes namens de buurtbewoners.

Het is nog niet helemaal zeker of de buffer er komt. Bij enkele raadsleden is nog wel wat twijfel over de aangedragen locatie van de buffer, maar die zijn in de minderheid. De gemeenteraad van Nieuwegein zal op donderdag 4 maart aanstaande een besluit nemen. Dan vraagt het college aan de gemeenteraad of het project door mag gaan naast het WOS aan de Symfonielaan.

Tot slot laten de bewoners weten, die overigens niet tegen een buffer zijn: ‘Door de informatie in de media, krijgen wij het gevoel dat de beslissing al is genomen en dat wat wij ook zeggen en onderbouwd aandragen aan betaalbare en haalbare oplossingen, dat het geen enkel effect zal hebben op de beslissing die de raad gaat nemen. Een gemiste kans voor de democratie. Het gezegde luidt dan ook: Het monster van de macht van de overheid bedenkt altijd weer een redelijk argument!’

Bewoners protesteren tegen het immens hoge gebouw in hun achtertuin

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren