‘Het Gouden jubileum van de Nieuwegeinse democratie’

Nieuwegein bestond op 1 juli 2021 50 jaar, een gouden jubileum als het een huwelijk zou betreffen. Ook de gemeenteraad als vertegenwoordiger van de inwoners van Nieuwegein bestaat inmiddels 50 jaar, als opvolger van de vroegere raden van Jutphaas en Vreeswijk. Is het ook alles goud wat er blinkt, oftewel wat zijn de mooie maar ook de moeilijke momenten om bij dit jubileum op terug te blikken?

Op 17 februari zal Harmen Binnema (Universiteit Utrecht) in een lezing terugblikken op 50 jaar lokale democratie, in het bijzonder 50 jaar gemeenteraad. In deze lezing zal een drietal onderwerpen aan bod komen:

  • Gebeurtenissen: welke (beleids)keuzes heeft de raad in de afgelopen 50 jaar gemaakt? Welke daarvan riepen veel discussie, protest of en welke gingen, ondanks dat ze grote impact hadden, redelijk geruisloos voorbij? Denk aan de keuzes voor woningbouw en kantoren en de snelle groei in de jaren ‘70 en ’80, de komst van de sneltram, de bouw van een nieuw ziekenhuis en de ontwikkeling van Cityplaza.
  • Verkiezingen: Op welke partijen stemden de inwoners van Nieuwegein in die afgelopen vijftig jaar? Welke partijen verdwenen, welke nieuwe partijen kwamen erbij? Is er een patroon zichtbaar in de stemvoorkeuren en komen die voorkeuren overeen met het algemene beeld in Nederland of wijken ze er juist vanaf? En wat zou die verschillen en overeenkomsten kunnen verklaren?
  • Markante personen: welke raadsleden hebben hun sporen nagelaten, wie worden herinnerd als spraakmakende volksvertegenwoordigers? Denk aan SGP-er Hoegee die meer dan vijftig jaar raadslid was (begonnen in de raad van Vreeswijk) en anderen die bijzondere prestaties leverden. Maar juist ook de raadsleden die meer op de achtergrond belangrijk werk deden. Hoe kleurden zij het werk en de rol van de gemeenteraad?

Tot slot kijken we voorzichtig vooruit naar de komende 50 jaar: zal Nieuwegein dan nog bestaan, hebben we nog zoiets als een gemeenteraad en welke belangrijke keuzes staan Nieuwegein nog te wachten?

De lezing van Harmen Binnema vindt plaats op donderdag 17 februari 2022 van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek De tweede verdieping in het stadshuis Nieuwegein. Graag aanmelden op de website van de bibliotheek.

Harmen Binnema is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met thema’s als lokale democratie, inwonersparticipatie, regionale samenwerking en politieke partijen.

Tevens is hij voorzitter van de Universiteitsraad, het centrale medezeggenschapsorgaan. In het verleden was hij lid van de Eerste Kamer en van provinciale Staten Noord-Holland. Momenteel is Harmen Binnema actief als lid van de rekenkamercommissies van Kaag en Braassem, Soest en Ede.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk