Herziening Algemene Subsidieverordening

Het college van B&W heeft kennis genomen van het projectplan en ingestemd met het keuzedocument voor de herziening van de Algemene Subsidie Verordening Nieuwegein (ASV).De herziening moet leiden tot een (duurzame) integrale subsidieverordening die gebruiksvriendelijk is, voldoet aan de Awb en het gemeentelijk beleid en efficiënt is in gebruik (apparaatskosten). De eerste besluiten hierover zijn al genomen in de Keuzenota Nieuwegein Kiest! De besluitvorming over de herziene ASV vindt in 2007 plaats. Subsidieontvangers worden afzonderlijk geïnformeerd over de herziening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren