Herinrichting groen Batau-Noord

Op 23 juni 2005 heeft de raad ingestemd met het ‘Implementatieplan Nieuwegein Kiest! (programma Openbare Ruimte)’. Dit plan geeft concrete invulling aan de ambitie van de gemeente om te komen tot een duurzame herinrichting en beheer van het stedelijk groen. Dit moet onder meer worden bereikt door het herinrichten van duur en kwetsbaar groen tot beter en goedkoper te onderhouden groen.Voor de wijk Batau- Noord wordt een pilot voorbereid, die vergezeld gaat van een intensief en zorgvuldig voorbereid communicatietraject.Het projectplan beschrijft de uit te voeren inhoudelijke activiteiten. Belangrijke mijlpalen zijn het basismodel groen (wensen, kwaliteiten, uitgangspunten: gereed eind 2005) en het uitvoeringsprogramma voor Batau-Noord (concrete vertaling van de wensen naar maatregelen in Batau-Noord: gereed begin 2006). Uitvoering van de maatregelen wordt in het voorjaar van 2006 verwacht. Het communicatieplan geeft aan op welke wijze interne, externe en bestuurlijke communicatie plaatsvindt. Bij de externe communicatie is een centrale rol voor het wijknetwerk Batau-Noord weggelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk