Heeft sluiting Vriezenwijkschool gevolgen?

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de Vriezenwijkschool per 1 augustus 2002 maken verschillende politieke partijen zich zorgen over de spreiding van het onderwijs in alle wijken van onze gemeente. Met name D66 vindt het bijzonder verontrustend dat er kans bestaat dat wijken te maken krijgen met te weinig basisscholen.

D66 wil het tij keren door te komen tot het oprichten van zogenaamde samenwerkingsscholen van verschillende zuilen in ieder wijk, zodat er in iedere wijk basisonderwijs blijft voor kinderen van alle gezindten. Het is zeer belangrijk dat hiertoe op korte termijn zeer serieuze initiatieven worden ondernomen door de verantwoordelijke schoolbesturen en het college van B & W als lokale overheid.

Basisonderwijs in elke wijk is namelijk van essentieel belang voor de kinderen en hun ouders. En dit recht staat nu volgens de fractievoorzitter, Paul Reusch, op de tocht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk