Grote belangstelling informatieavond woningbouw HN-locatie

Dinsdagavond 24 januari vond een informatieavond plaats over woningbouw op de HN-locatie, de grond naast de kruising van de Herenstraat en Noordstedeweg. Dit stuk grond was oorspronkelijk bestemd voor kantoren. Omdat er in Nieuwegein meer behoefte is aan extra woningen in plaats van kantoren, heeft de gemeenteraad in 2013 de bestemming van deze locatie gewijzigd in woningbouw. Projectontwikkelaar Blauwhoed heeft eind vorig jaar een optie genomen op deze grond om de ideeën voor woningbouw verder te kunnen uitwerken. Klik hier voor de presentatie.

Ontwikkelaar Blauwhoed, de ontwerpers van Klunder Architecten en de gemeente Nieuwegein informeerden de omwonenden en andere belangstellenden over de aanleiding en aanpak van de woningbouwontwikkeling en namen de ruim 80 aanwezigen mee in hun visievorming voor de plek. Daarbij gingen zij in op de gevoeligheden die in de buurt leven, zoals het verdwijnen van het groen en de beleving van de massa.

Na afloop was er ruime gelegenheid voor gesprek, waarbij vooral opviel dat het merendeel van de mensen positief was over de gekozen ontwikkelingsrichting. De ontwikkeling bevindt zich nu nog in een eerste schetsfase. Als er straks meer uitgewerkte plannen zijn, wordt de buurt wederom uitgenodigd kennis te nemen van de plannen en te reageren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk