Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal

Onderwerp: Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal.
Samenvatting: Ten behoeve voor de transformatie van het kantoorpand Veenwal

130-136 in Merwestein naar woningen erf is een overeenkomst gesloten over het uitruilen van percelen grond ten behoeve van overhangende balkons en parkeerplaatsen. In het kader van de wet ruimtelijke ordening dient voor de transformatie de grondexploitatie te worden gewaarborgd. Het college heeft daarom besloten een anterieure overeenkomst te sluiten met de eigenaar.
Beslispunten: 1. Instemmen met het sluiten van bijgevoegde overeenkomst grondruil met de eigenaar van het pand Veenwal 130-136, Exploitatiemaatschappij Noordlaan.

2. Instemmen met het sluiten van bijgevoegde anterieure overeenkomst met de eigenaar van het pand Veenwal 130-136, Exploitatiemaatschappij Noordlaan. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren