Grondonderzoek naar dijken Neder-Rijn en Lek

De komende maanden voert hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoek uit aan de dijken langs de Neder-Rijn- en de Lek. Het waterschap onderzoekt of en zo ja waar maatregelen in de toekomst nodig zijn om het gebied ‘Centraal Holland’ goed beschermd te houden tegen overstromingen vanuit de rivier. Voor dit doel is het waterschap een project gestart onder de noemer dijkversterking Centraal Holland.

In de zomer en het najaar van 2015 laat het waterschap grondonderzoek uitvoeren op de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Ingenieursbureau Arcadis voert dit onderzoek uit samen met de bureaus lnpijn-Blokpoel en Mos Grondmechanica. Dit betekent dat u de komende maanden mogelijk op en rond de dijk sonderingswagens aan kunt treffen.

Het onderzoek aan de dijken van de Neder-Rijn- en de Lek heeft geen verband met de droogte op dit moment. Het onderzoek naar de dijk staat ook los van de werkzaamheden voor Ruimte voor de Lek, die binnenkort afgerond worden. In het onderzoek wordt vanzelfsprekend wel meegenomen dat ter hoogte van Nieuwegein de rivier nu meer ruimte krijgt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk