Groenwandeling door de wijk (Hoog)Zandeveld-Lekboulevard

Op dinsdagavond 11 juni aanstaande organiseert Theo Kleijer, directievoerder Openbaar Domein Groen van de gemeente Nieuwegein, een wandeling door de wijk (Hoog)Zandveld-Lekboulevard (HZL). Sinds 2018 organiseert het wijknetwerk en Theo Kleijer groenwandelingen door de verschillende wijken van Nieuwegein en laat hij zien hoe bewoners het openbaar kunnen lezen/zien.

Groenwandeling in HZL
Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken e.a. groen. Door met deze wandeling mee te lopen kijken de deelnemers met heel andere ogen naar de buurt: welke bomen en struiken staan er zoal in de wijken en hoe is het met het onderhoud van het groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden. Theo legt ook uit welke beheersvormen er gehanteerd worden door de gemeente bij het snoeien en maaien van het openbare groen.

Aanmelden
Dinsdagavond 11 juni is er een groenwandeling voor de bewoners van de wijken Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard. Loop mee en laat u verrassen! Mail naar info@wijkplatformhzl.nl. U ontvangt dan nadere info. Er kunnen maximaal 20 mensen meelopen, dus wees er snel bij!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk