GroenLinks zet bomenkap en verbetering biodiversiteit nadrukkelijk op de agenda

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 maart heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor het groen in de stad. Raadslid Rien Van Keulen stelt onder andere vragen over het kappen van bomen langs de Herenstraat: “We schrikken van de noodkap van die bomen, toen ik de borden bij de bomen zag staan” zegt het raadslid, “ook omwonenden hebben ons gecontacteerd en gaven aan dat zij niet blij zijn.”

Langs de Herenstraat zouden werkzaamheden aan het water de bomen zodanig hebben beschadigd dat kap noodzakelijk zou zijn. De veiligheid van fietsers en voetgangers zou in gevaar komen. “Het is jammer en zonde dat deze bomen wegmoeten,” zegt Van Keulen, “Juist nu hebben we bomen nodig!”

Omwonenden van de Herenstraat deden hun beklag en vragen om bescherming van het groen. “We zetten in op bescherming, en als de veiligheid dat vraagt: herplant van bomen” aldus Rien Van Keulen. Wethouder John van Engelen: “Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten dat deze bomen gekapt moeten worden,” aldus de wethouder, “maar we gaan terugplanten en nog meer vergroenen!” Een proces dat GroenLinks zorgvuldig zal volgen, reageerde Rien na afloop.

Tijdens dezelfde raadsvergadering diende de GroenLinks-fractie, samen de Unie, de VSP en de PvdA ook een motie in die oproept tot niet maaien in mei. Het initiatief ‘Maai Mei Niet’ roept lokale overheden en burgers op om gedurende de maand mei niet te maaien. Raadslid Van Keulen over de motie: “We kunnen door een keer eens iets juist niet te doen een waardevolle bijdrage leveren aan het beschermen van de flora en fauna,” zegt Van Keulen, “op eenvoudige wijze verrijken we de biodiversiteit: veel kruiden en grassen zijn de kraamkamer voor insecten.” De motie kan ook helpen bij het ontwerpen van een natuurbeheerplan, dat binnenkort binnen de raad besproken zal worden. Wethouder Van Engelen is het met GroenLinks eens en onderschrijft de motie, wel plaatste de wethouder kanttekeningen met betrekking tot de veiligheid: de overzichtelijkheid van een kruispunt bijvoorbeeld. “Veiligheid is ook voor GroenLinks een basisvoorwaarde én we willen dat onze kinderen buiten kunnen spelen dus speelveldjes hoeven niet meegenomen te worden in deze actie” zegt Rien Van Keulen, de wethouder sprak uit het initiatief te ondersteunen en zal dit uitvoeren.

“Graag wil het college de ruimte om een pilot met anders maaien, om de biodiversiteit te bevorderen, te kunnen blijven doen” stelde Van Engelen in de beantwoording. Na een korte schorsing was deze toezegging voor GroenLinks en de overige partijen voldoende, de motie kon worden ingetrokken want het initiatief wordt sowieso ondersteund. “Ik ben blij om te zien dat we samen ons inzetten voor een groen en biodivers Nieuwegein” aldus Rien Van Keulen, “we hebben vanavond laten zien dat vragen stellen en moties indienen, helpt!”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk