GroenLinks tegen toename aantal illegalen

De GroenLinks fractie van Nieuwegein heeft aan het College van B&W een aantal vragen gesteld met betrekking tot de consequenties van het voorstel voor een gene-raal pardon van asielzoekers in de tweede kamer. De tweede kamer behandelt een voorstel tot een pardon aan asielaanvragers die langer dan 5 jaar in Nederland zijn en in eerste asielaanvraagprocedure verkeren. Dit leidt naar schatting tot een pardon aan 2200 aanvragers.

Recent in het nieuws was het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het in werkelijkheid gaat om ongeveer 7000 langdurig in Nederland verblijvende asielaanvragers. De VNG pleit derhalve voor een ruimhartiger pardon en heeft uitgesproken niet te willen meewerken als het voorstel ongewijzigd wordt aangenomen. In dat geval worden de gemeenten namelijk opgezadeld met een omvangrijk en inhumaan probleem. De langdurig in Nederland verblijvende asielaanvragers kunnen immers meestal niet terug naar hun moederland, maar moeten toch door de gemeenten worden uitgezet.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

Is het College bekend met het afwijzende standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake het voorstel aan de Tweede Kamer omtrent generaal pardon aan asielaanvragers?

Deelt het College het standpunt van de VNG?

Kan het College aangeven om welke aantallen het in Nieuweqein feitelijk gaat?

Onderneemt het College eventueel samen met meer gemeenten initiatie-ven richting tweede kamer?

Indien het voorstel ongewijzigd door de tweede kamer wordt vastgesteld, is het College dan voornemens mee te werken aan de uitzettingen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren