GroenLinks Nieuwegein wil meer inspanning opvang vluchtelingen

Tijdens het vragen-halfuur in de raadsvergadering van donderdag 14 oktober jl. heeft GroenLinks in Nieuwegein aandacht gevraagd voor de acute nood in de vluchtelingenopvang doordat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te weinig opvangplaatsen heeft voor de vluchtelingen uit Afghanistan. GroenLinks heeft aan het college van B&W gevraagd of het wil kijken of ook Nieuwegein kan bijdragen aan een oplossing met een tijdelijke opvanglocatie tot het COA zelf voldoende capaciteit heeft opgebouwd.

In zijn reactie gaf verantwoordelijk wethouder Jan Kuiper aan dat dit wel de aandacht heeft van het college, maar dat er in Nieuwegein op dit moment geen locaties beschikbaar zijn die op korte termijn voor noodopvang gebruikt kunnen worden.

Betere regels bouw geplande sociale- en middenhuur-woningen
De door GroenLinks opgestelde motie ‘aanscherpen beleidsregels sociale- en middenhuurwoningen’ is in de raadsvergadering van 14 oktober 2021 met 16 voorstemmen en 9 tegen aangenomen. De motie is mede-ingediend door PvdA, GroepVerdam en SP.
In de bouwpraktijk is weinig animo voor het bouwen van sociale- en middenhuurwoningen.
Om ervoor te zorgen dat het geplande aantal wel gebouwd wordt, moeten er extra regels komen. 
Met de motie wordt het college in Nieuwegein verzocht om haast te maken met het onderzoeken van de mogelijkheid van een vereveningsfonds en de noodzakelijke aanpassingen van de beleidsregels.

Een vereveningsfonds is een ‘spaarpot’ voor de gemeente waarin projectontwikkelaars die geen sociale huurwoningen bouwen, een bedrag moeten storten. Met dit geld kan de gemeente óf zelf grond aankopen voor sociale-en middenhuur woningen óf ontwikkelaars die sociaal bouwen een subsidie geven. 
De motie verzoekt het College ook om de verkoop van sociale woningen op de vrije markt een halt toe te roepen door met corporaties af te spreken dat er alleen woningen verkocht mogen worden aan ingeschreven huurders.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren