GroenLinks Nieuwegein: ‘Kosten voor live streaming zijn veel te hoog!’

GroenLinks Nieuwegein vindt het van groot belang dat burgers de politiek goed kunnen volgen en wil daarvoor allerlei middelen inzetten. Momenteel ligt er een voorstel op tafel voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het live streamen van raads- en commissievergaderingen van onze gemeente. De eerste uitkomsten laten hoge bedragen zien. ‘Te hoog’, aldus raadslid Mladen Acinger van GroenLinks.

“We geven hier geld aan uit dat van ons allemaal is. Het is dus vanzelfsprekend dat we hier verstandig en kritisch mee omgaan. Wij zijn groot voorstander van toegankelijk en transparant stadsbestuur. Echter, deze kosten vinden wij niet in verhouding staan tot de baten.”

Om er zorg voor te dragen dat de kosten binnen de gestelde kaders blijven, diende GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 4 maart jl. een amendement in op het voorstel zoals het nu wordt gepresenteerd. In dit amendement wordt opgedragen een second opinion uit te laten voeren van het eerdere onderzoek waar de huidige, hoge bedragen uit voort zijn gekomen.

Acinger: “Laten we daarnaast ook kritisch kijken of deze voorgestelde vorm van livestreaming werkelijk beantwoordt aan de behoefte. Wellicht dat er ook alternatieve mogelijkheden zijn.” In het kader hiervan roept het amendement ook op tot het zoeken naar alternatieven voor het live streamen via het voorgestelde systeem. “Onze prioriteit blijft het betrekken van onze stadsgenoten bij de lokale politiek, we vragen om creativiteit en ‘out-of-the-box’-denken van onze collega-raadsleden hierbij.”

De Gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 maart jl. het voorstel, zoals ingediend door GroenLinks,  verworpen en besloten om door te gaan met de ingeslagen weg. Er komt nu nog een vervolgonderzoek waarin de kosten in meer detail worden uitgewerkt, zodat de gemeenteraad een definitieve keuze kan maken.

One thought on “GroenLinks Nieuwegein: ‘Kosten voor live streaming zijn veel te hoog!’

  1. hessel

    Dit kan alleen in Nieuwegein gebeuren… Hier had met de bouw van het stadhuis toch al rekening mee gehouden moeten worden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren