GroenLinks Nieuwegein: ‘Cultuur voor iedereen is een kunst’

In de raadsvergadering van 12 november vroeg GroenLinks Nieuwegein aandacht voor het belang van het verbreden van cultuurparticipatie. Cultuurparticipatie is een hulpbron voor kinderen en jongeren om hun ontwikkelkansen te vergroten. En dat vindt GroenLinks belangrijk wanneer het gaat om het verkleinen van kansenongelijkheid. Dus is het zaak om juist jongeren in het praktisch onderwijs meer mogelijkheden te bieden en te stimuleren in het vergaren van deze culturele en sociale hulpbronnen.

GroenLinks vindt dat in de evaluatie van de huidige cultuur-en maatschappijvisie maar een beperkte groep inwoners is gehoord. Door een digitale inwoners-enquête missen we juist een grote groep die baat bij- en plezier van passende cultuurbeleving kan hebben. Uit eerder onderzoek van Motivaction is gebleken is dat invullers van enquêtes en panels vooral hoger opgeleiden zijn.

In de voorbereiding van een nieuwe cultuur-en maatschappijvisie hecht GroenLinks dan ook veel belang aan het vergroten van een structureel en divers cultuur-aanbod, gebaseerd op goede inbreng van onze inwoners, met alle diversiteit die we in Nieuwegein kennen.

Met het amendement: “cultuurparticipatie verbreden is de kunst “ breekt GroenLinks een lans voor de inbreng van jongeren en roept het College op om bij inwonersraadpleging ervoor te zorgen dat óók de inwoners die niet-digitaal vaardig zijn, te horen. Het amendement werd mede ingediend door GroepVerdam en is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

GroenLinks vindt bovendien dat er een extra inspanning gepleegd moet worden om jongeren uit het VMBO daarbij een stem te geven. Hiermee wil GroenLinks bereiken dat ook voor hen een cultuur-aanbod komt dat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

2 thoughts on “GroenLinks Nieuwegein: ‘Cultuur voor iedereen is een kunst’

  1. Linda

    Er wordt blindgestaard op inkomen. Altijd maar korting via ambtenaren en regelingen voor mensen met laag inkomen. Maak het gewoon toegankelijk door de lesgelden te verlagen voor elke INWONER (dus niet van buiten Nieuwegein aangezien dit met belastinggeld betaald moet worden). Het is simpelweg niet te betalen; 20 minuten per week pianoles kost 610 euro per jaar! Maak daar eerst eens de helft van. Dit is gewoonweg niet te doen, vooral niet als je meer dan een kind hebt en een normaal of hoog inkomen. Gevolg; je kunt de kom straks sluiten.

  2. M v Vliet

    Hoezo groen behouden hoezo een schoon leefklimaat hoezo stemmen op GroenLinks laat ze eerst maar op komen voor de bewoners in City west , wat is er dan ! hoogbouw op 13 meter voor je voordeur dus geen zon meer , de bomen uit de straat en groene perken weg .Waarom zullen we dan op GroenLinks moeten stemmen .

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!