GroenLinks: ‘Geef de fietser de ruimte!’

Met de versoepelingen van de Coronamaatregelen gaat ook het fietsverkeer weer op gang komen. Daarom dringt GroenLinks in Nieuwegein aan op actie bij het college B&W. Veel mensen die normaliter met het OV reizen, zullen dit vermijden vanwege de kans op besmetting. Maar ook los van de Coronamaatregelen, worden fietswegen aanzienlijk drukker, omdat steeds meer mensen de fiets prevaleren boven de auto. Een goede ontwikkeling!

Om het fietsverkeer in goede banen te leiden, adviseert de Fietsersbond de gemeente Nieuwegein om nog eens goed naar de openbare ruimte voor fietsers te kijken. GroenLinks onderschrijft het advies van de Fietsersbond over fietsmobiliteit in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Met dat als aanleiding stelt GroenLinks hierover vragen aan de gemeente via een zogenaamde artikel 42 procedure.

Dat dat hard nodig is, wordt bekrachtigd door GroenLinks commissielid Rien van Keulen. “Deze steeds belangrijker wordende vorm van mobiliteit – al helemaal in tijden van corona – stelt zekere eisen aan de infrastructuur van onze stad. Dat wil zeggen meer ruimte en voorrang voor fietsers en ander langzaam verkeer.”

Concreet betekent dit meer groen licht en opstelruimte voor fietsers, de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan en de ombouw van de Jutphasestraatweg en Herenstraat tot fietsstraat. “En uiteindelijk is dat niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor het welzijn van onze inwoners en het klimaat,” aldus van Keulen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk