Gezondheidshuis ‘De Componist’ wordt een thuis voor de buurt

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afbouw van Gezondheidshuis De Componist. Het nieuwe Gezondheidshuis aan de Diepenbrocklaan 1 in de wijk Zuilenstein wordt, als alles volgens planning blijft lopen, in de loop van de zomer dit jaar geopend. Bewoners vinden hier straks zorgvoorzieningen, zoals hun huisarts en apotheek. Ze kunnen er terecht voor therapie en de gemeente Nieuwegein biedt er allerlei soorten ondersteuning op het gebied van werk, wonen, inkomen, opvoeden of het tegengaan van eenzaamheid. Bovendien is De Componist er ook voor welzijn. Ontmoeting wordt een belangrijke functie.

Het Gezondheidshuis wordt, naast zorg, een plek voor ontspanning, een kop koffie en een broodje of voor een vergadering. Met dit brede aanbod richt het Gezondheidshuis zich op gezondheid in de meest brede zin van het woord. De samenwerkende partijen in De Componist zijn welzijnsorganisatie MOvactor, het Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (EMC) en de afdeling Geynwijs van de gemeente Nieuwegein. De realisatie van het nieuwe gebouw gebeurt in samenwerking met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Samen werken aan een fijne en gezonde plek voor iedereen
Het hoogste punt werd op 4 november 2021 bereikt. Op die dag luisterde, op de nog kale betonnen vloer in het gloednieuwe gebouw, een grote groep genodigden naar de woorden van Erik Asbreuk. Hij is als huisarts en voorzitter verbonden aan het EMC. “Hier staat een trotse voorzitter”, klonk het, “samen hadden we een droom en we hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen”. Hij roemde de inzet en steun van de cliëntenraad van het EMC, van de vanuit de wijkbewoners gevormde klankbordgroep en van de professionals van zowel het EMC, MOvactor als de Gemeente. Ook had hij lovende woorden voor de bewonerswerkgroepen die hard aan het werk zijn om in en rond de componist activiteiten en andere initiatieven voor en door de bewoners vorm te geven.

Erik Asbreuk

Erik: “Door er samen de schouders onder te zetten wordt het Gezondheidshuis een succes en wordt het van ons allemaal, ook voor de (buurt)bewoners.”

Nick Brugman is zo’n betrokken bewoner. Hij is opgegroeid in de wijk en croste als kind al op zijn fietsje door het park de Kokkebogaard. Dat park vormt nu de achtertuin van De Componist. Nu, heel wat jaren later, is hij actief betrokken bij de bewonerswerkgroep die van het park een plek maakt waar de wijkbewoners elkaar ontmoeten en allerlei activiteiten kunnen doen. Nick: “Een kleine 3,5 jaar terug is het begonnen. Toen ben ik samen met anderen in de Kokkebogaard met sportplein Zuilenstein gestart. We hebben we toen de krachten gebundeld om voor alle bewoners van Nieuwegein sporten vrij beschikbaar te maken in het park. Voor sportplein Zuilenstein hebben we heel veel aandacht gekregen. Kort nadat het was opgeleverd, is er een mooie speeltuin bijgekomen. En op dit moment wordt er gewerkt aan een dierenweide. En nu is er dan het Gezondheidshuis met zoveel mooie kansen.”

De schouders van de buurt gaan eronder
Nick vervolgt zijn verhaal: “Als verlengstuk van het Gezondheidshuis willen we van alles gaan organiseren. Met een aantal vrijwilligers uit de buurt zijn we daarvoor aan de slag gegaan. Dat is de werkgroep Kokkebogaard. Onze eerste vragen waren: Waar heeft de buurt behoefte aan? En wat zijn er voor ideeën? Daarvoor hebben we een enquête onder de buurtbewoners gehouden. Die enquête heeft meer dan 120 ideeën en wensen opgeleverd. Op allerlei terreinen. Van sport en spel, een terras bij De Componist en allerlei activiteiten tot een moes- en bloementuin. Werkelijk alle bewoners hebben meegedacht over een mooie invulling van de achtertuin van het Gezondheidshuis. We zijn nu druk bezig om een aantal ideeën concreet vorm te geven. Er komen nieuwe bloembedden. Er komen moestuintafels zodat mensen ook in een rolstoel of staand een moestuin kunnen bijhouden. Er komen activiteiten rond bewegen en mensen kunnen straks bijvoorbeeld ook schilderen in de boomgaard. Het wordt echt heel divers. Een aantal activiteiten is direct gekoppeld aan De Componist. Wat binnen en buiten het gebouw gebeurt, loopt zo in elkaar over.”

Er zijn ook professionals van het nieuwe Gezondheidshuis betrokken bij het invullen van de activiteiten in het park. Zo is de fysiotherapie betrokken bij activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Ze denken aan een trimstraatje en aan wandelen met oefeningen. “Verder krijgen we ook vanuit de gemeente alle medewerking. De bestaande plannen van de gemeente om het park op te knappen worden aangepast aan de wensen van de bewoners. Er gaat hier iets heel bruisends ontstaan voor alle bewoners, voor jong en oud. En het komt op een goed moment. Na de lange periode van lockdowns vanwege Corona is er meer dan ooit behoefte aan saamhorigheid en ontmoeting. Leuk is ook dat zich na de enquête 12 nieuwe vrijwilligers uit de wijk hebben aangemeld die willen meehelpen om van alle plannen een succes te maken” aldus Brugman.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk