Gezond stedelijk leven in Nieuwegein, de raad blijft aan zet

De stad Nieuwegein staat voor grote uitdagingen: er is grote woningnood en tegelijk wil GroenLinks de stad groen en gezond houden. De voorzieningen in de stad, de infrastructuur, mobiliteit en voldoende groen moeten bepalend zijn voor de hoeveelheid woningen die nog kunnen komen. Ook bij de plannen voor de A12-zone. Nu lopen er onderzoeken naar wat Nieuwegein nog aankan om de toekomstplannen voor de A-12 zone veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door te investeren in betere wegen, het spoor en waterwegen. Alle investeringen hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Op donderdag 3 juni is in de Raadsvergadering gesproken over de zienswijze op het Integraal Ruimtelijk Perspectief dat door 16 gemeenten in de provincie Utrecht is opgesteld. GroenLinks heeft op deze zienswijze een amendement gemaakt waarin helder aangegeven wordt dat de raad in Nieuwegein pas gaat besluiten over mogelijke functies en de inrichting van het Nieuwegeinse deel van de A12-zone, nadat deze onderzoeken klaar zijn. Op die manier blijft de Nieuwegeinse raad zelf aan zet en blijven we de stad ontwikkelen op een manier die recht doet aan het karakter van Nieuwegein, de duurzaamheids-eisen, leefbaarheid en de woningnood.

Dit amendement is mede ingediend door de CDA, Groep Stekelenburg, VSP, Ieders Belang, ChristenUnie en de PvdA en is unaniem door de raad aangenomen.

A12 Centraal
De A12-zone tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten kan zich de komende decennia (tot 2040) ontwikkelen tot een van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Om dit doel te bereiken hebben de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht en het Rijk (in 2009: departement van VROM (met betrokkenheid van Verkeer en Waterstaat)) voor dit gebied een ontwikkelingsperspectief opgesteld onder de naam A12 Centraal.

Kijk voor het Ontwikkelingsperspectief A12 Centraal en meer informatie op www.a12centraal.nl.

De A-12 zone

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk