Geynwijs heeft veel verbeteringen nodig, maar veel gaat ook goed

Bij de oprichting van stichting Geynwijs is afgesproken om voor 1 januari 2018 een evaluatie uit te voeren naar het werken met sociale wijkteams binnen een onafhankelijke stichting. De afgelopen maanden heeft de gemeente deze evaluatie naar de dienstverlening op het gebied van jeugd en Wmo uitgevoerd. Uit de bevindingen is gebleken dat veel goed gaat, maar dat tegelijkertijd ook nog veel verbeteringen noodzakelijk zijn.

Aandacht voor verbeteringen
De gemeente hecht veel waarde aan een goede dienstverlening, zeker wat betreft de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Voor onze inwoners is zo snel mogelijk, de beste zorg, het allerbelangrijkst.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat er sprake is van een lichte vooruitgang in het oordeel over de dienstverlening van Geynwijs. Echter uit de 1-meting komt ook naar voren dat we nog niet bereikt hebben wat we willen bereiken. Dit betekent dat we onze ambitie niet hebben gerealiseerd. Daarom zijn we opnieuw gaan kijken of er een betere aanpak is om de toegankelijkheid van de zorg op het gewenste niveau te brengen.

Een complexe opdracht
Het beoogde doel van Geynwijs is om in gesprek met de inwoner te gaan, de inwoner bij zijn hulpvraag te ondersteunen en zo nodig met de inwoner een ondersteuningsplan op te stellen. Daarbij is het ook belangrijk om tijdens de gesprekken samen met inwoners te kijken naar wat iemand zelf al kan. Na 2,5 jaar moeten we constateren dat deze opdracht veel complexer was dan we bij de start hebben gedacht. Complex in de opdracht, de samenwerking, de aansturing en de omgeving.

De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie zijn:
– De omgeving waarin Geynwijs werkt is zeer complex; dit heeft vooral te maken met de veelheid van partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van zorg en welzijn. Al deze partijen moeten met elkaar samenwerken, het liefst volgens dezelfde werkwijzen en doelstellingen. Dit is een ontwikkeling die meer tijd nodig heeft dan we hadden verwacht.

– Door de hoge werkdruk ontstaan er nog altijd te lange wachttijden en is er onvoldoende tijd voor de medewerkers om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied.

– Er is een groot verloop onder de sociaal professionals. Voor onze inwoners heeft dit gevolgen in de contacten die ze hebben en soms ook voor de snelheid waar hun vraag mee behandeld wordt. Voor het krijgen van een effectieve samenwerking met andere partners heeft dit ook niet geholpen.

– Door deze dienstverlening in een stichting te organiseren dachten we de inwoners op de beste manier zorg te kunnen bieden. Maar we hebben de sturing en samenwerking onnodig complex gemaakt. De gemeente heeft namelijk zelf ook nog een aantal taken die een directe relatie hebben met de taken van Geynwijs. En de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het maken van het beleid en de kwaliteit van de uitvoering. Ten behoeve van de slagkracht is het noodzakelijk om de sturing minder complex te maken.

Waar gaat de gemeente mee aan de slag?
Begin oktober heeft de gemeente Nieuwegein de medewerkers van Geynwijs en de medewerkers van de gemeente geïnformeerd over de bevindingen van de evaluatie. De komende weken worden de verschillende adviezen om tot verbeteringen te komen besproken met de raad en verder uitgewerkt. Intussen wordt gewerkt aan verbeteringen die we nu al kunnen oppakken. Dit doen we samen met de sociaal professionals van Geynwijs en de gemeente.

Wat heeft het college besloten
Naast het besluit om op inhoud een aantal veranderingen door te voeren heeft het college het principe besluit genomen om de werkzaamheden van Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. In december wordt de raad een definitief voorstel voorgelegd ter besluitvorming.

Wat betekent dat voor onze inwoners?
Voor de inwoners van Nieuwegein verandert er in eerste instantie niets in hun aanspreekpunt en in de wijze waarop zij contact kunnen opnemen met Geynwijs. De gemeente streeft ernaar dat de inwoners de kwaliteitsverbetering zo snel mogelijk ervaren en wil dit stapsgewijs doen, zodat de eerste resultaten aan het einde van het jaar merkbaar zijn voor inwoners met (nieuwe) hulpvragen.

2 thoughts on “Geynwijs heeft veel verbeteringen nodig, maar veel gaat ook goed

  1. Nick

    Als gaat gebeurden kom weer leeg plek op 5 etage van stadshuis, begane grond is nu ook leeg

    1. Stella

      Er zal toch personeel nodig zijn voor het WMO-werk dat nu door Geynwijs gedaan wordt?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren