Geslaagde ‘Leergelddag’ in Nieuwegein

Op woensdag 1 juni jl., de ‘Dag van het Kind’, heeft Stichting Leergeld Nieuwegein de kinderen van 3 tot en met 11 jaar en hun ouder(s) of begeleider(s), die ingeschreven staan bij Leergeld, uitgenodigd voor het Springkussenfestijn bij winkelcentrum Hoogzandveld. Ondanks de weersvoorspellingen bleef het die dag zonnig en droog.

De kinderen konden naar hartenlust springen onder het toeziend oog van ouder(s) of begeleider(s) en genieten van een consumptie die werd aangeboden. Ongeveer 100 kinderen met begeleiding hebben deze activiteit bezocht. Het was een geslaagde dag voor zowel de kinderen als de organisatie.

De dag werd mede mogelijk gemaakt door Freiwald’s Jumping World. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de kinderen, die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een Stichting Leergeld, een plezierige dag mochten beleven.

Over Stichting Leergeld
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.  Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via de inmiddels 111 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeldkinderen zijn kinderen waarvan de ouder(s)/opvoeder(s) een minimaal inkomen hebben. Leergeld ondersteunt deze kinderen om mee te kunnen doen. De slogan van Leergeld Nederland luidt: “Leergeld helpt, want nu meedoen is straks meetellen.” Kijk hier voor meer informatie over Stichting Leergeld in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk