Gemeente voert algeheel rookverbod in

Vanaf maandag 15 oktober geldt er in de gebouwen van de gemeentelijke organisatie een algeheel rookverbod. Alleen in een paar rookruimten mag vanaf deze datum nog gerookt worden. Het rookverbod geldt voor de eigen medewerkers alsook voor het publiek en zal door middel van een duidelijke bestickering kenbaar worden gemaakt.

Op grond van de Tabakswet geldt al sinds 1990 voor gemeentelijke organisaties een rookverbod in openbare ruimten. De verhouding tussen rokers en niet-rokers is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dit heeft geleid tot een nieuwe discussie over het roken op de werkplek. Ook binnen de gemeente Nieuwegein speelt al enige tijd de discussie over een algeheel rookverbod. Uit een hierover met het personeel gevoerde gespreksronde kwam naar voren dat de meerderheid van de medewerkers een rookverbod niet afwijst, mits in de diverse gebouwen voor rokers aparte rookruimten beschikbaar worden gesteld. Het college komt aan deze wens tegemoet en inmiddels zijn alle rookruimten klaar voor gebruik.

Om rokende medewerkers te stimuleren te stoppen met roken en hen hierbij te ondersteunen wordt hen de gelegenheid geboden een cursus of training ‘Stoppen met roken’ te volgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk