Gemeente Nieuwegein wijst zes nieuwe monumenten aan

Nieuwegein is zes gemeentelijke monumenten rijker. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen besloot het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein tot de definitieve aanwijzing van nieuwe monumenten. Hiermee komt het aantal gemeentelijke monumenten in Nieuwegein op 43. 

Door het aanwijzen van monumenten blijven waardevolle historische erven en gebouwen behouden in de stad. De eigenaren van ontvangen een monumentenschildje, dat zij op hun pand kunnen bevestigen. Het gaat om de volgende panden en erven: 

• Het voormalige sluiswachtershuisje aan Raadhuisplein 9 
• De historische boerderij aan Overeindseweg 27
• Het woon-winkelpand aan Dorpsstraat 34
• Het agrarische erfje Vreeswijksestraatweg 9
• De voormalige basisschool aan Julianaweg 28
• De voormalige basisschool aan Prins Hendriklaan 27

Meerwaarde voor de stad 
In het coalitieakkoord van 2014-2018 is opgenomen erfgoed te koesteren en meer zichtbaar te maken. Wethouder Martijn Stekelenburg: “Monumenten zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad. Met het aanwijzen van deze monumenten sluiten we de bestuursperiode mooi af. We laten zien dat Nieuwegein een prachtige historie heeft, die het waard is om te behouden en te bekijken. De nieuwe gemeentelijke monumenten zijn gebouwd in de periode 1885 – 1940. Ze tonen prachtig de samenleving van het vroegere Jutphaas en Vreeswijk: scholen, boerderijen, handel en scheepsvaart.”

Ook jongere monumenten 
Nieuwegein bestaat bijna 50 jaar. 50 jaar is vaak de grens die men hanteert om te onderzoeken en te bepalen of panden monumentale waarde hebben. Daar wil Nieuwegein in de toekomst verandering in aanbrengen. Bij toekomstige aanvullingen op de monumentenlijst kijken we ook naar de recente geschiedenis en bouwkunst van de stad. Daar zitten bijzondere gebouwen tussen. Inwoners met suggesties voor jonge gebouwen met monumentale waarden kunnen mailen naar de gemeente via gemeente@nieuwegein.nl.

Foto: Het agrarische erfje Vreeswijksestraatweg 9

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren