Gemeente Nieuwegein is gestart met reinigen en inspectie riolering Galecop West

Afgelopen maandag 31 juli is de gemeente Nieuwegein gestart met het reinigen en inspectie van de rioleringen in het noord-westen van een deel van de wijk Galecop. Het gaat om de buurt tussen Willem Elschothove, Maurice Roelantshove, Stijn Streuvelhove en de Galecopperlaan. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Doel is om het aanwezige vuil uit de riolen te verwijderen en tegelijk de toestand van de riolen onderzoeken.

reinigen riool

Wat kunt u ervan merken?
Vrachtwagens staan midden op de weg om het riool te reinigen. Doorgaand verkeer is op dat moment niet mogelijk. De vrachtwagens maken geluid dat u als hinderlijk kunt ervaren. Op het moment dat de rioolputten open liggen kunt u mogelijk een rioollucht ruiken.

Andere buurten?
De andere buurten in Galecop staan voor volgend jaar in de planning voor reiniging en inspectie. Bij deze inspectie krijgt de gemeente ook een beter beeld van de gevolgen van bodemdaling die ook in Nieuwegein plaats vindt. Op basis daarvan kan de gemeente bepalen wat er nodig is voor een goed beheer van de rioleringen.

Problemen aan het riool door verzakkingen?
Op facebook zijn verschillende reacties te lezen van inwoners die te maken hebben met kapotte rioleringen. Weet dat je als woningeigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent voor de riolering en hemelwaterafvoer van eigen huis tot aan de erfgrens. Als er problemen zijn laat het dan onderzoeken. Als er problemen zijn met het hoofdriool of als de openbare weg onveilig wordt, dan is de gemeente uiteraard aan zet. Dus doe dan een melding bij de gemeente via 14.030.

Meer informatie?
Voor vragen over deze reiniging en inspectie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder de heer Mikel van den Brink. Hij is te bereiken via 14 030.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk