Gemeente maakt upgrade sportpark Parkhout-Zandveld mogelijk

De gemeente kan in samenwerking met sportverenigingen en bewoners aan de slag met de realisatie van een multifunctioneel sportpark in Nieuwegein-Zuid. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 mei besloten om extra budget vrij te maken voor een upgrade van sportpark Parkhout-Zandveld. Hiermee wordt een nieuwe, gezamenlijke accommodatie voor voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk mogelijk, gezamenlijke natuur- en kunstgrasvelden, extra parkeerplekken en plaats voor hockeyvereniging MHCN op het sportpark. De komende periode werkt de gemeente samen met verenigingen aan een definitief ontwerp voor het plan.

Omwonenden van het sportpark krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de realisatie van het nieuwe hockeycomplex. Eerder lieten zij weten zich onvoldoende gehoord te voelen bij de besluitvorming, en gaven aan grote zorgen te hebben over het plan dat er lag.

Volgens planning kunnen de voetbalverenigingen na voorbereidende werkzaamheden in 2022 hun nieuwe accommodatie in gebruik nemen. Hockeyvereniging MHCN wil in 2023 starten met de aanleg van velden en realisatie van het clubhuis.

‘Hoewel wij het als MHCN jammer vinden dat wij van onze vertrouwde plek moeten verhuizen, zullen we er alles aan doen om onze nieuwe accommodatie en samenwerking met de sportclubs op Parkhout, Jeugdland en omwonenden tot een succes te maken. Wij hopen erop dat de gemeente ook onze belangen net zo welwillend zalbehartigen’, aldus Jaco de Visser van hockeyvereniging MHCN.

De upgrade van het sportpark naar multifunctioneel sportpark geeft ruimte aan bewoners, sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties om samen te sporten. Wethouder Sport, John van Engelen: ‘Een nieuwe, gezamenlijke accommodatie biedt kansen voor sport en bewegen én om meer sociaal-maatschappelijke activiteiten voor de wijk op het sportpark te laten plaatsvinden. Zo zien we nu al voorbeelden als ‘walking football’ voor 65-plussers en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan met het vernieuwde sportpark verder uitgebouwd worden. Hockeyvereniging MHCN heeft aangegeven graag onderdak te bieden aan bouwspeeltuin Jeugdland. Hierdoor kunnen kinderen nog meer kennismaken met sport.’

Investering voor de toekomst
De ambitie voor de ontwikkeling van het gebied Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld werd in 2016 door de gemeenteraad vastgelegd. Daarna volgden scenario’s voor realisatie en overleggen voor een extra investering als gevolg van onder meer stijging van (bouw)kosten en aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid. In het najaar sprak de gemeenteraad over de varianten voor herinrichting van het sportpark.

Mogelijke besparingen werden in beeld gebracht voor onder meer het aantal kunstgrasvelden, kleedkamers en herinrichting van de buitenruimte. Met het door de gemeenteraad extra beschikbaar gestelde budget is een gezamenlijke accommodatie mogelijk en niet enkel renovatie van de huidige complexen. Tegelijkertijd maakt dit besluit mogelijk dat hockeyvereniging MHCN verhuist. Dat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt door realisatie van zorgappartementen op de Wiersdijk en woningen in het hogere segment in Rijnhuizen Noord.

Vervolg
In de week van 8 juni praten de verenigingen en de gemeente over de vervolgstappen na het raadsbesluit van 28 mei. Daarna kan er gewerkt worden aan het definitieve ontwerp voor de gezamenlijke accommodatie. Omwonenden zijn van harte uitgenodigd om in overleg met de hockeyvereniging mee te denken over hun nieuwe hockeycomplex.

One thought on “Gemeente maakt upgrade sportpark Parkhout-Zandveld mogelijk

  1. Goed artikel, maar in het verleden hebben de verenigingen Koveni en VTV ook deel uitgemaakt van alle plannen. Wij hebben echter niets gehoord en er wordt ook niet meer over gesproken. Dat is toch raar?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren