Gemeente en Waterschap alert op lage waterstanden

Door de aanhoudende droogte zijn gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden extra alert op lage grondwaterstanden. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de grondwaterstand en het waterschap verantwoordelijk is voor het oppervlaktewaterpeil trekken gemeente en waterschap gezamenlijk op. Het HDSR probeert met haar stuwen en gemalen de waterstanden zoveel mogelijk op peil te houden.

Bomen hebben last van de droogte en plantenbakken in City krijgen extra water
Door de aanhoudende droogte en warmte laten steeds meer bomen hun bladeren hangen of laten ze vallen om het watertekort op te vangen. De bomen doen dat uit zelfbescherming en kunnen als het weer gaat regenen goed uit lopen. Vooral bomen die geen contact hebben met het grondwater zijn vatbaar voor de droogte. Sommige bomen in de verharding hebben het ook zwaar. Deze bomen zijn meestal helemaal afhankelijk van het regenwater. Een voorbeeld zijn de platanen op de A.C. Verhoefweg ter hoogte van de Nedereindsewegtunnel. De platanen vervellen dit jaar ook extra vroeg en massaal door de droogte. Ze laten dan hun schors vallen. De jonge bomen die zijn geplant in het afgelopen plantseizoen krijgen wel extra water toegediend met de waterwagen.

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Gemeente vraagt nu haar inwoners om advies op de visie klimaatadaptatie.

Dagelijks gaat er met deze hitte 40.000 liter water doorheen. In een normale zomer is dat 25.000 liter water. 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren