Gemeente en Corio tekenen overeenkomst

Op 27 februari hebben de gemeente Nieuwegein en Corio Nederland Retail B.V., een inspanningsovereenkomst gesloten om te komen tot de herontwikkeling van een deel van de binnenstad van Nieuwegein.

De overeenkomst houdt in dat de projectontwikkelaars Multi Vastoed en ING Vastgoed, een uitgewerkt plan maken voor Corio, de eigenaar van Cityplaza, voor drie locaties in het oostelijk gedeelte van de binnenstad, te weten: de warenhuislocatie, waar V&D zich graag wil vestigen, het oostelijk deel van Cityplaza, waar nu onder meer de Konmar zit en de locatie voor het nieuwe gemeentehuis van Nieuwegein, de bibliotheek, het kunstencentrum en het maatschappelijk centrum.

Eerdere pogingen om tot samenwerking te komen, zijn tot dusverre niet tot een afronding gekomen. Corio, met de projectontwikkelaars, en de gemeente willen nu met nieuw élan proberen tot overeenstemming te komen om de herontwikkeling van de binnenstad een stevige impuls te geven. Uitgangspunt voor het plan is het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB), dat op 19 oktober 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan worden de drie locaties stedenbouwkundig en financieel uitgewerkt, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ondergrondse parkeergarage.

De ontwikkelaars werken het plan in zes maanden uit, waarbij Corio en de gemeente als het ware over de schouder meekijken. De gemeente krijgt daarna nog twee maanden de tijd om tot een officieel standpunt te komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk