Gemeente betreurt besluit Wijknetwerk Fokkesteeg en reikt de hand

De gemeente Nieuwegein betreurt het besluit van het bestuur van de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg om hun activiteiten te stoppen ten zeerste. De gemeente juicht inwonersinitiatieven toe en ondersteunt deze zo volledig mogelijk.

Zo verstrekt de gemeente een wijkbudget aan wijknetwerken voor het organiseren en mogelijk maken van initiatieven in hun wijk. Ook zijn er vijf verschillende buurtpleinen ingericht waar deze activiteiten kunnen plaatsvinden. De gemeente stimuleert verder maatschappelijke instanties zoals Lister om ruimte te bieden aan initiatieven en activiteiten van inwoners. Hier zijn afspraken over gemaakt in het huurcontract van het pand La Caza tussen de gemeente en Lister.

Met alle betrokken partijen (gemeente, Lister en Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg) is veelvuldig gezocht naar goede uitkomsten. De gesprekken over de samenwerking waren nog in volle gang. Het besluit van de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg kwam voor de gemeente dan ook als een verrassing.

Het zou jammer zijn als de activiteiten, die de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg in de pen had, niet meer gerealiseerd zouden worden. De uitnodiging voor overleg staat altijd open.

Reactie Wijknetwerk Fokkesteeg op bovenstaande
De Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg heeft maandenlang getracht op constructieve wijze met de gemeente en Lister te overleggen. Telkens bleek dat gedane toezeggingen werden ingetrokken of werd bericht dat deze onjuist zouden zijn uitgelegd door het Wijknetwerk.

Vanaf de eerste dag is het Wijknetwerk duidelijk geweest naar de gemeente en Lister; Het Wijknetwerk kan en wil met iedereen samenwerken maar als huisvesting voor het Wijknetwerk afhankelijk wordt gesteld van de beoordeling van de samenwerking door Lister, dan is er geen gelijkwaardige basis voor samenwerking. Anders gezegd, samenwerking die niet gebaseerd is op vrijwilligheid en gelijkwaardigheid is niet alleen onethisch maar heeft geen toekomst.

De gemeente was al begin december op de hoogte dat er bij het Wijknetwerk zeer weinig vertrouwen in een goede uitkomst bestond. Ook heeft de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg de gemeente tijdig in kennis gesteld van het feit dat bij uitblijven van een oplossing de Stichting per 27 december 2019 zou worden opgeheven. Uitvoering van dit besluit is uitgesteld na de toezegging van wethouder Jan Kuiper om begin januari 2020 concreet passende oplossingen te bieden.

De gemeente was zich er terdege van bewust dat het gesprek over huisvesting op 17 januari de laatste kans was om invulling te geven aan deze oplossingen maar wederom werd door de gemeente de samenwerkingsbereidheid van het wijknetwerk, welke nooit ter discussie heeft gestaan. als maatstaf en voorwaarde gesteld voor het bieden van huisvesting. De gemeente was nog steeds niet bereid de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg met huisvesting te faciliteren en heeft daarmee het voortbestaan van het Wijknetwerk onmogelijk gemaakt.

Met veel verdriet over zoveel onwil en onbegrip van de kant van de overheid die steeds meer een beroep doet op vrijwilligers en ze vervolgens in de steek laat heeft het Wijknetwerk de gemeente op 19 januari 2020 de gemeente en Lister geïnformeerd geen andere weg te zien dan het Wijknetwerk op te heffen.

De opheffing heeft op 21 januari 2020 plaats gevonden, is onomkeerbaar en op dit moment wordt alles afgewikkeld. De gespeelde verbazing en bereidheid tot nader overleg van de kant van de gemeente zijn dus volledig misplaatst.

De bestuurders van de opgeheven Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg wensen inwoners en vrijwilligers alle goeds toe bij nieuwe initiatieven.

3 thoughts on “Gemeente betreurt besluit Wijknetwerk Fokkesteeg en reikt de hand

  1. Ties Hogenbirk-Padding

    Het is heel verdrietig dat het zo moet eindigen. Wij waren , samen met een grote groep vrijwilligers, enthousiast bezig in onze wijk; denk aan de Kids-club, de Bingo, het eenzaamheidsproject enz. en er stonden al weer nieuwe activiteiten op het programma. Dit is allemaal voorbij helaas!!

  2. Susan van Ham

    Heel erg goed dat er een nieuwe club is geformeerd, te hopen dat alle bestaande activiteiten door kunnen gaan en nieuwe ontwikkeld zullen worden, voor en door de bewoners!

  3. Annemarie van kessel

    Afschuwelijk ! dat er voor de St.Wijknetwerk Fokkesteeg geen andere mogelijkheid was dan zichzelf opheffen is m.i. geen lichtvaardig besluit geweest. Het was een club bevlogen actieve bewoners, hebben zij het vertrouwen in de gemeente verloren door miscommunicatie of niet nakomen van afspraken? erg jammer dit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren