Gemeente bedankt ZwerfAfvalPakkers

Maar liefst 40 ZAPpers werden afgelopen woensdag 25 maart 2015 persoonlijk bedankt voor hun inzet voor een schoon Nieuwegein. Deze ZwerfAfvalPakkers gaan vrijwillig wekelijks of soms zelfs dagelijks op pad om zwerfafval op te ruimen. Daarom zet de gemeente Nieuwegein deze mensen elk jaar op een speciale bijeenkomst op de gemeentewerf in het zonnetje.

Wethouder Peter Snoeren reikte een oorkonde uit aan een nieuwe ZAPper. De overige ZAPpers ontvingen een presentje uit blijk van waardering.

Elk jaar stijgt het aantal ZAPpers in Nieuwegein en ook dit jaar hebben zich weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. De gemeente hoopt dat dit aantal alleen maar zal groeien in de toekomst. ,,De ZAPpers zijn de stille kracht in onze gemeente. Door hun werk daalt het zwerfafval in de wijken”, aldus de wethouder.

Deze actie is onderdeel van de gemeentelijke zwerfafvalcampagne Nieuwegein schoon, heel gewoon! Met deze campagne wil de gemeente inwoners stimuleren om minder zwerfafval op straat te gooien en zelf een handje te helpen met opruimen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk