Geen financiële bijdrage stortfront Nedereindse Plas

In november 2002 heeft, naar aanleiding van het afsluiten van het onderzoekstraject naar de mogelijkheden van het isoleren van het stortfront van de Nedereindse Plas, een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hieraan namen deel de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein, de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

In dit bestuurlijk overleg is afgesproken dat alle bij de werkgroep betrokken partijen zullen nadenken over mogelijkheden financieel bij te dragen aan de isolatie van het stortfront van de Nedereindse plas. Het college heeft besloten geen financiële bijdrage aan het isoleren van het stortfront in het vooruitzicht te stellen. Het belangrijkste argument voor het afzien van een financiële bijdrage aan de isolatie van het stortfront is dat de Gemeente Nieuwegein geen directe belanghebbende is bij dit probleem.

De betrokkenheid vanuit Nieuwegein bij de werkgroep is vooral gelegen op het vlak van belangenvertegenwoordiging als buurgemeente en de algemene zorg voor het milieu.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren