Katern

Flinke stijging waterschapsbelasting door energiecrisis

De waterschapsbelasting voor gezinnen met een eigen woning gaat volgend jaar met gemiddeld 30 euro omhoog. Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waaronder Nieuwegein valt. De waterschapsbelastingen stijgen volgens de Unie sterker dan de afgelopen jaren. Vorig jaar bedroeg de stijging voor gezinnen met een eigen woning nog 9 euro.

Volgens de Unie wordt de verhoging veroorzaakt door investeringen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende prijzen. ‘Waterschappen kregen in 2022 net zoals iedereen in Nederland te maken met grote prijsstijgingen. Met name de sterk gestegen energiekosten hakken er bij veel waterschappen behoorlijk in. Bij sommige waterschappen zijn de belastingontvangsten dit jaar onvoldoende om alle kosten te dekken’, aldus bestuurslid van de Unie van Waterschappen Vincent Lokin.

Nieuw contract met hogere tarieven
Lokin zegt dat er waterschappen zijn die twee en soms wel bijna drie keer zoveel gaan betalen voor de energie die zij inkopen. ‘Bij sommige waterschappen loopt een contract met lage vaste prijzen nog door, maar andere waterschappen waren genoodzaakt onlangs een nieuw contract met veel hogere tarieven af te sluiten.’ Daarbij komt volgens Lokin dat het werk van de waterschappen steeds complexer wordt door bijvoorbeeld extremer weer, de hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater.

Verschillen in bedragen
Hoe hoog de waterschapsbelastingen zullen zijn, verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen, zegt Lokin. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in dit jaar gemiddeld 353 euro. In 2023 wordt dat volgens de huidige tariefvoorstellen, die eind oktober in de besturen van de 21 waterschappen werden besproken, gemiddeld 381 euro.

Hierboven de inmiddels bekende verhoging van de tarieven

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk