Flexibel cameratoezicht krijgt vervolg

In de commissievergadering ABZ van april 2012 heeft het CDA gepleit voor het invoeren van flexibel cameratoezicht in Nieuwegein om de leefbaarheid in delen van Nieuwegein te verbeteren. “Ons pleidooi om flexibel cameratoezicht in te zetten ligt in het gegeven dat overlast in wijken steeds extremer wordt, vaker op wisselende plekken plaatsvindt en zich ook weer snel kan verplaatsen”, aldus CDA-Raadslid Roelof de Wild. De huidige mogelijkheden van cameratoezicht kunnen volgens het CDA onvoldoende toereikend zijn voor Nieuwegein.

Burgemeester Backhuijs heeft aangegeven voordelen te zien in deze suggestie. Backhuijs zegde de Raad toe in september met een beleidskader voor cameratoezicht te komen. Recent heeft de burgemeester per brief de gemeenteraad geinformeerd dat het voorstel later naar de raad komt omdat hij ook het wetsvoorstel Flexibel Cameratoezicht bij zijn raadsvoorstel wil betrekken. Dit wetsvoorstel ligt ter besluitvorming in de Tweede Kamer en biedt meer mogelijkheden voor het toepassen van cameratoezicht, ook voor Nieuwegein.

Het CDA is tevreden met de zorgvuldige uitvoering van de toezeggingen tot nu toe door de burgemeester. Als het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aangenomen ziet het CDA graag een snelle uitwerking van de mogelijkheden van flexibel cameratoezicht voor Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren