Fiscale gevolgen van het gebruik van een trading bot

De stijgend populariteit van het handelen in cryptocurrency heeft uiteraard ook de interesse van de Belastingdienst gewekt. Het bezitten van digitale valuta kun je op belastingtechnisch gebied vergelijken met het beheren van een traditionele spaarrekening of een aandelenportefeuille. Cryptocurrency wordt dus gezien als vermogen en de winst die gegenereerd wordt door het handelen in digitaal geld als inkomsten. Dit laatste aspect roept de vraag op of deze inkomsten in box 1 of box 3 vallen. Zelfs het gebruik van een trading bot kan fiscale gevolgen hebben.

Strengere controle op cryptocurrency bezit
Dat steeds meer mensen kiezen om te handelen en/of te beleggen in digitaal geld is de Belastingdienst uiteraard niet ontgaan. De fiscus zal dan ook steeds intensiever controleren op cryptocurrency bezit. Het niet opgeven hiervan wordt gezien als “verhuld vermogen” en op deze overtreding staan hoge boetes. Daarnaast wordt streng toegezien op het juist aangeven van inkomsten die gegenereerd worden uit crypto handel. Zoals aangegeven kunnen deze inkomsten in box 1 of box 3 vallen.

Vallen ‘crypto inkomsten’ in box 1 of box 3?
Het is van belang om in kaart te brengen op welke manier de “crypto inkomsten” gegenereerd worden om te bepalen of deze in box 1 of box 3 aangegeven moeten worden. Allereerst de theorie: In box 1 worden de (actieve) inkomsten progressief belast. Dit wil zeggen dat er op een hoger inkomen meer belastingdruk staat. In box 3 worden niet de actieve inkomsten belast maar wordt er over de waarde van het vermogen belasting geheven.

In de praktijk betekent dit dat een crypto investering onder de vermogensheffing in box 3 valt. Hierop is een heffingsvrij vermogen van toepassing. Sinds korte tijd staat er bij de aangifte voor box 3 dat ‘virtuele betaalmiddelen’ (waaronder de Bitcoins en altcoins vallen) worden gezien als ‘overige bezittingen’. Het handelen in cryptocurrency wordt gezien als ‘vermogensbeheer’ en valt dus in box 3.

Is een trading bot een element van speculatie?
Het inkomen dat vergaard wordt door het minen van Bitcoins wordt dit gezien als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Dit valt dus in de categorie “verwachte inkomsten” waardoor het onder box 1 valt en hoger belast wordt. Het gebruik van een trading bot (zoals quantum-ai.io/nl/) is echter een grijs gebied. In dit geval moet er vastgesteld worden of deze trading bot een element van speculatie is. Is dit niet het geval en kan er redelijkerwijs een inkomen verwacht worden uit het gebruik van deze handelssoftware, valt dit onder box 1? Is het gebruik van de trading bot puur speculatief en is het resultaat niet te voorzien? Dan valt dit onder box 3. De werking (met betrekking tot de strategie die met de handelssoftware wordt toegepast) van de trading bot en het algoritme waarvan gebruik wordt gemaakt zullen onderdeel vormen van de risicoanalyse die moet leiden naar het antwoord op dit vraagstuk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk