Fietsersbond Nieuwegein zoekt fietsers in Batau voor ontwikkeling fietsnetwerk

Fietsersbond Nieuwegein is op zoek naar bewoners en ondernemers uit Batau die mee willen denken over de ontwikkeling van het 8&80-fietsnetwerk in de wijk. Zo’n netwerk maakt het mogelijk dat kinderen, ouderen, scootmobielers en minder vaardige fietsers zich veilig in en door de wijk kunnen bewegen. ‘We sluiten ondermeer aan bij het Betere Buurteninitiatief in de Muntenbuurt.’

Het 8&80-fietsnetwerk is een netwerk voor kinderen, ouderen, scootmobielers en minder vaardige fietsers.  Het is één van de drie fietsnetwerken van de toekomst die Fietsersbond Nieuwegein in haar Fietsvisie Nieuwegein 2040 presenteert. Het fietsgebruik in Nederland, en dus ook in Nieuwegein, stijgt. Ouderen blijven langer fietsen en meer mensen zien het belang in van meer bewegen. Ook verdubbelt het aantal 65-plussers in Nieuwegein in 2040 ten opzichte van nu. ‘Alle reden dus om te werken aan een veilig, overzichtelijk en herkenbaar fietsnetwerk zonder obstakels (zoals paaltjes), en met veilige oversteken’ aldus de Fietsersbond.

Samenwerken in Batau
De Fietsersbondafdeling in Nieuwegein heeft de wijken Batau-Noord en Zuid gekozen als proefgebied voor het ontwikkelen van het 8&80-netwerk. Ten eerste omdat de wijk Batau een typisch Nieuwegeinse nieuwbouwwijk is, met een centraal gelegen winkelcentrum, scholen en andere voorzieningen. Ook lopen de Batauweg, Batenburg, Middenweide door de wijk: beruchte wijkwegen waar de intensiteit en snelheid van het autoverkeer een probleem is. Veel ouders met kinderen en ouderen ontwijken deze wegen, omdat ze zich er niet veilig voelen. Op deze wegen gebeuren ook relatief veel ongevallen.

‘Wat ook meespeelde bij de keuze, is dat de openbare ruimte in onderdelen van de wijk worden heringericht via de Betere Buurtenaanpak. We hebben actief de samenwerking opgezocht met wijknetwerkcoördinatoren en wijknetwerken en hebben een presentatie gehouden over onze ideeën. Nu zijn we toe aan de volgende stap: samen met bewoners en ondernemers onderzoeken waar de knelpunten liggen in het fietsnetwerk en waar verbeteringen mogelijk zijn.’

Fietsnetwerk in kaart
De Fietsersbond het 8&80-fietsnetwerk in kaart gebracht via een speciale methode van de Fietsersbond. ‘Daarbij hebben we voorzieningen in de wijk op een GoogleMapskaart gezet, en die verbonden via de meest logische routes met woningen aan de randen van de wijk. Ook hebben we alle woningen verbonden met elkaar. Zo is een theoretisch ideaal fietsnetwerk ontstaan.’

‘We hebben daarbij gebruik gemaakt van fietspaden en woonstraten die er al zijn. Ook hebben we, voor zover bij ons bekend, knelpunten en ontbrekende verbindingen in kaart gebracht. De kaart is echter nog niet compleet! Daarvoor hebben we de kennis van bewoners van Batau nodig.’

Meedenken over het 8&80-fietsnetwerk in Batau
Wil je meehelpen met het in kaart brengen van het 8&80-fietsnetwerk in Batau? Neem dan contact op met de Fietsersbond in Nieuwegein via: nieuwegein@fietsersbond.nl. Of kom op zaterdag 16 januari naar het Muntplein. Die dag staat tijdens de Maand van de Muntenbuurt helemaal in het teken van de fiets! Die dag zijn de vrijwilligers van de Fietsersbond aanwezig en is er van alles te doen.

3 thoughts on “Fietsersbond Nieuwegein zoekt fietsers in Batau voor ontwikkeling fietsnetwerk

 1. SC

  Het deel van de Batauweg waar ik af en toe over fiets, is al jaren een 30km-weg. Toen kwam dat nieuwe fietspadennet en werd het een gevaarlijke slingerweg, waarbij je op weg naar IJsselstein 2x moet oversteken. De eerste keer bij de rotonde met de Noordstedeweg en de tweede keer bij de brandweerkazerne. Geen fijne oversteekplaatsen. Die op de rotonde lijkt daar ook helemaal niet voor bedoeld te zijn.

 2. M v Vliet

  Laat de Fietsersbond eerst met zichzelf de vraag te stellen hoe onontvankelijk ze zijn met betrekking met de gemeente Nieuwegein

 3. JG

  Ook bij de Noordstede weg is het bij de plannen compleet mis gegaan voor de fietsers. Het fietspad ligt aan de verkeerde kant. De zijde bij CityPlaza kent veel onoverzichtelijke en gevaarlijke in- en uitritten. Door het aanbrengen van heel veel slingers heeft men getracht hier iets aan te doen. Aan de overzijde zijn er nauwelijks zijstraten en kan zonder problemen een recht fietspad worden aangelegd. De rotonde direct voor CityPlaza is een goede oversteekplaats voor de fietsers om CityPlaza te bereiken.

  Aan die zijde is ook de weg richting het Cals veel veiliger. De drukke afslag richting de ringweg wordt zo omzeilt.

  Door ook bij de Batauweg het fietspad aan de overzijde te plaatsen verdwijnen meteen de gevaarlijke oversteekplaatsen.

  Kortom niet erg goed nagedacht voor de fietsers bij de originele aanleg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren