Van de Kleedjesmarkt naar de Rommelroute

Op 11 juni is de jaarlijkse Fiets-Rommelroute in Batau-Noord. Al bijna 100 bewoners hebben zich aangemeld om die dag hun tweedehands en zelfgemaakte spulletjes te koop aan te bieden vanuit hun eigen tuin, garage, schuur etc. De Rommelroute belooft voor het 5e jaar opnieuw een gezellige happening te worden, waar bewoners elkaar beter leren kennen en een leuke dag met elkaar, maar ook met de bezoekers hebben.

Met Koningsdag voor de deur zullen veel inwoners hun focus nu eerst op de Kleedjesmarkt langs de Nedereindseweg hebben. Wie aan het eind van die dag nog koopwaar over heeft kan die, wanneer je woonachtig bent in Batau-Noord, tijdens de Rommelroute op 11 juni een tweede verkoopkans geven. Bewoners die mee willen doen kunnen zich voor 15 mei aanmelden bij de organisatie via rommelroutebatau-noord@outlook.com Zij krijgen dan posters, spelregels en andere informatie en hun adres wordt opgenomen op de plattegrond van de Rommelroute. Deelname is gratis.

Bewoners die willen weten of er meer buren in hun straat meedoen kunnen nu al op de digitale plattegrond op www.pen.nl kijken. Papieren plattegronden zijn vanaf begin juni verkrijgbaar bij Bruna Muntplein. Informatie over de Rommelroute is te vinden op Facebook: Fiets-Rommelroute Batau-Noord of Instagram: wijknetwerkbataunoord.

Fiets-Rommelroute Batau-Noord wordt georganiseerd door vrijwilligers met steun van www.pen.nl , Bruna Muntplein en Wijknetwerk Batau-Noord. Voorzitter Marloes Bos van het wijknetwerk: “Als wijknetwerk ondersteunen we graag initiatieven van bewoners. De Rommelroute is inmiddels een gezellig, jaarlijks evenement in onze wijk, waar bewoners, maar ook bezoekers, naar uitkijken en veel mensen samenkomen.”

Meer informatie over dit evenement vindt u op Facebook: Fiets-Rommelroute Batau-Noord en Instagram: wijknetwerkbataunoord of mail naar rommelroutebatau-noord@outlook.com voor meer informatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk