Feestelijke overdracht beheer Elzenbosje aan gemeente

Zaterdag 29 augustus organiseerde het Comité Behoud Elzenbos in samenwerking met de gemeente Nieuwegein een feestelijke bijeenkomst bij het Elzenbos op de hoek Nieuwekerkweg / Princessenweg in Vreeswijk. Reden voor dit feestje was dat het Elzenbosje het afgelopen jaar opnieuw ingericht is én dat het (extensieve) beheer overgedragen is aan de gemeente Nieuwegein. Wethouder Johan van Everdingen onthulde het nieuwe informatiebord over het Elzenbosje.

Het Elzenbosje is officieel in eigendom van het Rijk en wordt gepacht door de gemeente Nieuwegein. Vanaf de jaren ’80 hebben bewoners zich actief ontfermd over het beheer van het Elzenbosje. De laatste jaren hebben zij het beheer overgedragen aan de gemeente en ervoor gepleit dat het unieke karakter van het Elzenbosje behouden zou blijven. Naar aanleiding hiervan heeft ´het Landschap Erfgoed Utrecht´ een inrichtingsplan en een beheerplan opgesteld. De herinrichting heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Het beheer zal vanaf nu volgens het beheerplan uitgevoerd worden.

Het Elzenbosje is vanwege het natuurlijke karakter in principe niet toegankelijk voor publiek. Het is drassig en ontoegankelijk door de natuurlijke begroeiing. Het comité heeft daarom, in samenwerking met de gemeente, een informatiepaneel laten maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk