Exploitatie compostterrein uitbesteed

Het college heeft besloten om het compostterrein (vlakbij het volkstuinencomplex in de noordpunt van Plettenburg) per 1 januari 2003 door aannemer van Wijk te laten exploiteren. Dit is het gevolg van de uitwerking van Ruimte Maken, waarin 45.000 euro bezuinigd moest worden op de exploitatie.

In december 2001 heeft het college een principebesluit genomen om het compostterrein commercieel te laten exploiteren. De directeur Stadsbeheer werd gevraagd uit te zoeken of dat haalbaar was. Nu blijkt dat de kosten voor de gemeente nul worden als de exploitatie uit wordt besteed én het compostterrein en omgeving wordt verhuurd. Dat betekent een jaarlijkse bezuiniging van ruim 100.000 euro. Het compostterrein moet overigens nog worden opgeruimd en er moet nog bodemonderzoek worden gedaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk