Evaluatie stroomstoring Nieuwegein

Naar aanleiding van de stroomstoring op 21 en 22 juni 2012 in de gemeente Nieuwegein heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het verloop van de hulpverlening geëvalueerd.

De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat vanuit de meldkamer de opschaling niet volgens de geldende procedure is gegaan. Hierdoor zijn processen niet of laat op gang gekomen.

Al tijdens het onderzoek is gestart met het opstellen van een draaiboek stroomstoring waarin geanticipeerd wordt op een mogelijke langdurige stroomuitval, met als doel om in toekomst beter en adequater op te kunnen treden. Het draaiboek zal onder de aandacht worden gebracht van de meldkamer en de operationele organisatie. Ook zal het scenario uitval stroomvoorziening meegenomen worden in het opleidings- en oefenprogramma.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren