Ergotherapie helpt depressieve patiënt

AMSTERDAM – Een speciale vorm van ergotherapie helpt mensen die met depressieve klachten in de ziektewet zitten, sneller op hun werk terug te keren. Dat geldt voor mensen die depressief zijn geworden door omstandigheden die met hun werk te maken hebben.

Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van prof. dr. A. Schene, hoogleraar psychiatrie in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Wie gerichte ergotherapie krijgt, maakt minder gebruik van andere behandelingen. Door de ergotherapie dalen de kosten per patiënt aanzienlijk.

Negentig dagen eerder

Schene onderzocht 62 patiënten die gemiddeld acht maanden ziek thuis zaten. Mensen die naast een behandeling voor depressie ergotherapie kregen, gingen gemiddeld negentig dagen eerder aan het werk.

Bij de ergotherapie wordt gewerkt vanuit een psychiatrisch perspectief. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis over depressie en arbeid. Een op maat gesneden terugkeertraject is een belangrijk onderdeel van de therapie. Ook groepsbijeenkomsten over de relatie tussen arbeid en depressie maken er deel van uit. Verder wordt het funtioneren van de patiënt in zijn werk onder de loep genomen.

(Bron: ANP/GezondheidsNet, oktober 2001)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk