Energieplannen Utrechtse regio voorgelegd aan gemeenteraad

Nieuwegein heeft het conceptbod van de Regionale Energiestrategie (RES) voorgelegd aan de gemeen- teraad. In dit voorstel staat dat de Utrechtse regio 1,8 TWh wil gaan opwekken in 2030 om aan de toe- komstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen. Ook het Nieuwegeinse college van B&W heeft energieplannen ingebracht in dit regionale bod.

Dit voorstel wordt behandeld in de Avond van de raad op 14 mei en in de raadsvergadering op donderdag 28 mei, beiden om 20.00 uur. De uitzendingen zijn live te volgen via de live/stream en via de Facebookpagina van de gemeente.

Samen met de stad wil het college invulling geven aan haar plannen. Vanwege de Coronamaatregelen wordt gekeken hoe de gemeenten met inwoners en bedrijven in deze nieuwe werkelijkheid in gesprek kunnen.

Belangrijke stap
Het Rijk heeft aan alle dertig Nederlandse regio’s gevraagd om een RES op te stellen. De Utrechtse regio be- staat uit zestien Utrechtse gemeenten, vier waterschappen, netbeheerder Stedin en de provincie Utrecht. Met het regionale conceptbod wordt een eerste belangrijke stap gezet voor de RES. Hierin staat wat al is gerealiseerd, de plannen die er zijn, en een technische analyse van de mogelijkheden voor onder meer windmolens of zonnepanelen. Uitgerekend is dat de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet voldoende is. De ingebrachte Nieuwegeinse energieplannen zijn al eerder vastgesteld door de gemeenteraad via de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 en leveren een bijdrage aan het conceptbod. In dit voorstel dat nu voorligt wordt ook aan de gemeenteraad voorgesteld dat Nieuwegein samen met de Utrechtse regio en Rijkswaterstaat in kaart gaat brengen wat de mogelijkheden zijn om zonne- en windenergie langs rijks- en vaarwegen te realiseren.

Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040
De ambitie uit de routekaart is om een deel van alle benodigde energie binnen de eigen gemeentegrenzen op te wekken. Zo willen we 25 hectare aan zonnevelden gerealiseerd hebben in 2040, en zetten we fors in op zonnepanelen op (bedrijfs-)daken. Nieuwegein is samen met haar partners al enkele jaren bezig te investeren in duurzame energie. In Nieuwegein zijn reeds vijf windmolens en twee zonnevelden (Galecop en Waternet) gerealiseerd. Deze opwek telt ook mee in het bod. Verder stimuleert en ondersteunt de gemeente bedrijven bij het realiseren van zonnepanelen op hun daken. Dit gebeurt door het inzetten van een expert die kijkt naar de mogelijkheden, de businesscase uitrekent en helpt bij een subsidieaanvraag.

Samenwerking en gesprek van primair belang
Wethouder energietransitie en duurzaamheid Marieke Schouten benadrukt hoe belangrijk het is om samen te werken met inwoners en bedrijven. “Iedereen heeft een mogelijkheid om bij te dragen, – klein of groot. Vanuit een zorgvuldige afweging van alle belangen kijken we samen met de gemeenteraad wat er mogelijk is. Er gebeurt ook al het nodige in Nieuwegein. Veel inwoners investeren in bijvoorbeeld het isoleren van hun huis, of het plaatsen van zonnepanelen. Ook zien we veel bedrijven die hun gebouw energieneutraal maken, en zonnepanelen plaatsen. Tegelijk zien we dat er nog veel daken of plekken onbenut zijn.”

Ook de samenwerking met de andere Utrechtse gemeenten om ons heen is belangrijk. “Wij hebben in onze stad niet zo veel ruimte voor het grootschalig opwekken van energie. We hebben alle duurzame energiebronnen in de regio nodig om als regio voldoende duurzame energie op te wekken. Onze ambities voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040 zijn een belangrijke Nieuwegeinse bijdrage in de RES.”

Proces en vervolg
De regio draagt met het conceptbod 5 procent bij aan de landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord voor 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van een half miljoen huishoudens. Vanuit de regio worden enkele harde voorwaarden gesteld voor ondersteuning van het Rijk. Na bespreking door de verschillende gemeenteraden moet het bod uiterlijk 1 oktober bij het Rijk liggen.

Op 1 juli 2021 moet een definitief plan voor de RES worden ingediend bij het Rijk. Deze RES wordt vervolgens elke twee jaar geactualiseerd. Doel is om in 2030 de CO2-uit- stoot te halveren ten opzichte van 1990.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren