Eerste voortgangsrapportage IBOR (2002/5624)

De raad van de gemeente Nieuwegein heeft voor 2002 een bedrag van € 866.809,00 ter beschikking gesteld voor uitvoering van een deel van de aanbevelingen uit de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), deel 1, groen, grijs en schoon. Voor dit bedrag dient de kwaliteit van beheer van de woonwijken op niveau ‘normaal’ te worden aangebracht en de kwaliteit van beheer van de woonwijken extra aandacht op niveau ‘goed’.

Het college heeft nu een eerste voortgangsrapportage besproken, met onder andere welke extra werkzaamheden voor het genoemde bedrag worden verricht. Onderzocht wordt of de extra werkzaamheden het beoogde resultaat hebben. Deze voortgangsrapportage wordt nu voor behandeling voorgedragen aan de raad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk