Katern

Eerste stap naar lokaal sporten beweegakkoord

Sport- en beweegaanbieders gaan met de gemeente Nieuwegein werk maken van een lokaal sport- en beweegakkoord. Het Nieuwegeinse akkoord wordt een nadere invulling van het nationale sportakkoord dat minister Bruno Bruins (sport) eerder sloot met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten. Het doel is om alle Nieuwegeiners plezier in het sporten en bewegen te laten ervaren. Om de ambities uit het nationaal sportakkoord in Nieuwegein te realiseren, zetten Verbindion, de samenwerkende sportverenigingen van sportpark Galecop, DeMIX Fitness & Leefstijl en de gemeente een handtekening onder de intentieverklaring voor een lokaal sportakkoord. Vanaf 1 mei starten deze partijen onder begeleiding van een sportformateur met de uitwerking hiervan.

Door aan de slag te gaan met een lokaal sport- en beweegakkoord wil de gemeente samen met partners afspraken maken over hoe ambities uit het nationaal sportakkoord lokaal bereikt kunnen worden. De bedoeling is om sport en bewegen voor iedereen, mensen met en zonder beperking, toegankelijk te maken en belemmeringen weg te nemen. Belangrijk daarbij zijn duurzame sportaccommodaties, vitale sport- en beweegaanbieders en een positieve sportcultuur. Ook is er extra aandacht voor het halen van de beweegnorm onder de groep kinderen tot 12 jaar. ‘Sport en bewegen helpt niet alleen om fit te blijven, maar geeft ook plezier en ontmoeting. Dit is in het belang van de gezondheid van alle Nieuwegeiners’, aldus wethouder John van Engelen.

Verbinding
Voor het realiseren van een lokaal sport- en beweegakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar. Met deze subsidie kan de gemeente een zogenaamde sportformateur inzetten, die als procesbegeleider met lokale partners invulling geeft aan het akkoord. Sportcoördinator Cees van Rootselaar van SportID Nieuwegein: ‘Het is mooi om het nationaal sportakkoord als leidraad te nemen, te vertalen naar Nieuwegein en eigen accenten te leggen. We maken de verbinding met onder andere sportverenigingen, sportaanbieders, kinderopvang, scholen, huisartsen, bedrijven en fysiotherapeuten. Door samen in beweging te komen, maken we het voor iedereen mogelijk om op zijn of haar niveau mee te doen met sport en bewegen. De buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het sport- en beweegakkoord.’

Vervolgstap
De ondertekenaars van de intentieverklaring hebben deze ingediend bij het ministerie van VWS. Op het moment dat de subsidie beschikbaar gesteld wordt, start een onafhankelijk sportformateur met het ophalen van wensen en ideeën uit de stad. Buurtsportcoaches van SportID bieden ondersteuning aan de sportformateur vanwege hun inzicht in de lokale vraag en het aanbod van sport en bewegen.

One thought on “Eerste stap naar lokaal sporten beweegakkoord

  1. Linda

    Ja want als ouders zitten we hier echt op te wachten; nog een gesubsidieerd linksfeestje, nog meer bemoeienis in de opvoeding van je kinderen…. stop liever de windmolens die straks met constant gezoem de kinderen uit hun slaap houden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren